Patru milioane de euro pentru servicii de e-guvernare in 30 de localitati sucevene prin doua proiecte coordonate de CJ Suceava

Consiliul Judeţean Suceava coordonează implementarea a două proiecte de soluţii de e-guvernare în 30 de localităţi sucevene prin două proiecte cu finanţare europeană.

Astfel, Consiliul Județean Suceava este liderul proiectului „Implementare de soluții e-guvernare la nivelul a 15 UAT-uri din județul Suceava I” finanțat prin Programul Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice, axa prioritară III – „Tehnologia informației si comunicațiilor pentru sectoarele privat și public”, Domeniul Major de intervenție 2 „Dezvoltarea și creșterea eficienței serviciilor publice electronice ”  „Operațiunea 1 susținerea implementării de soluții de e-guvernare și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.

CJ Suceava

Partenerii Consiliului Județean Suceava în cadrul acestui proiect de investiții sunt 15 UAT-uri: Bogdănești, Gălănești, Voitinel, Siret, Balcăuți, Calafindești, Zamostea, Milișăuți, Iaslovăț, Todirești, Bălăceana, Siminicea, Cornu Luncii, Fântâna Mare, Boroaia.

Obiectivul general a proiectului este reprezentat de creșterea performanței actului administrativ prin eficientizarea activităților interne, a calității serviciilor publice on-line aduse cetățeanului cu ajutorul unui sistem informatic integrat, implementat la nivelul instituțiilor publice partenere din județul Suceava, care să gestioneze Registrul Agricol în format electronic și să realizeze un management intern performant.

Obiectivele urmărite prin intermediul acestui proiect de investiții sunt: 8 servicii publice electronice, 8 componente dezvoltate și implementate ale Sistemului informatic de gestiune a Registrului Agricol Electronic, 7 componente dezvoltate și implementate ale soluției informatice de gestionare a activităților specifice UAT – urilor (financiar-contabile, bugetare, resurse umane, taxe și impozite locale, evaluarea eficienței proiectelor desfășurate), 57 de persoane instruite pentru folosirea produselor software implementate, două persoane instruite pentru asigurarea mentenanței produselor software implementate.

Contractul de finanțare a fost semnat la data de 24 ianuarie 2014 și are o durată de implementare de 18 luni. Valoarea totală a proiectului „Implementare de soluții e-guvernare la nivelul a 15 UAT-uri din județul Suceava I” este de 6.626.464,92 lei, iar co-finanțarea pentru toți beneficiarii este de 132.529,30 lei (2%).

Precizăm că în data de 03.12.2013 a fost semnat un alt contract de finanțare în valoare totală de 6.734.654,52 lei, în cadrul aceluiași program, de care vor beneficia încă 15 UAT-uri din județul Suceava: Municipiul Fălticeni, Arbore, Baia, Ciprian Porumbescu, Dărmănești, Dolhasca, Drăgușeni, Forăști, Horodniceni, Ilișești, Izvoarele Sucevei, Preutești, Rîșca, Udești, Vadu Moldovei.