Executivul adopta masuri de aparare impotriva efectelor dezastrelor


Intră acum și în grupul de

Obiectul Regulamentului il constituie ansamblul actiunilor si masurilor de prevenire, protectie si interventie imediata, precum si de recuperare si reabilitare, necesare limitarii efectelor unui dezastru specific care afecteaza desfasurarea normala a activitatilor social-economice, mediul natural si construit.

Apararea impotriva efectelor unui dezastru produs de cutremur sau alunecare de teren reprezinta o activitate de interes major privind securitatea nationala, prin dimensiunea consecintelor negative ce se pot produce.

Activitatile de prevenire si pregatire pentru interventie in cazul producerii unui cutremur sau a unei alunecari de teren, precum si actiunile intreprinse pentru gestionarea actiunilor specifice de catre structurile cu responsabilitati si atributii in domeniu, au in vedere in principal micsorarea numarului de pierderi umane si materiale. De asemenea, aceste actiuni urmaresc reducerea riscurilor pentru mediul construit si natural, precum si realizarea unei legaturi permanente cu mijloacele de informare in masa in scopul evitarii situatiilor de panica, cunoasterii corecte si aplicarii oportune a masurilor de comportare in situatii de dezastru atat a factorilor de decizie si interventie cat si a populatiei.

Organizarea, coordonarea si controlul actiunilor si masurilor de aparare impotriva efectelor seismice unui dezastru revin Comisiei centrale pentru prevenirea si apararea impotriva efectelor seismice si alunecarilor de teren, organizata pe langa Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului. Presedintele Comisiei centrale este ministrul transporturilor, constructiilor si turismului si din comisie fac parte persoane de decizie din conducerea ministerului, precum si reprezentantii, la nivel de secretar de stat, desemnati de celelalte ministere.

In teritoriu, actiunile si masurile de aparare impotriva efectelor unui dezastru se realizeaza prin comisiile judetene, municipale, orasenesti si comunale de aparare impotriva dezastrelor.

In regulament se prevede ca detinatorii, cu orice titlu, de constructii, dotari si terenuri a caror avariere in caz de dezastru specific poate pune in pericol populatia, precum si mediul natural si construit sunt obligati sa le intretina, sa le repare si sa le exploateze corespunzator, sa doteze constructiile cu aparatura de masura si control necesara pentru urmarirea comportarii in timp a acestora, sa instaleze sisteme de avertizare-alarmare a populatiei in caz de pericol si sa organizeze activitatea de supraveghere, interventie si reabilitare conform legislatiei in vigoare pentru fiecare domeniu.

Aplicarea masurilor de aparare prevazute in Regulament se realizeaza in mod unitar pe baza planurilor operative si a planurilor de prevenire, pregatire, protectie si interventie pentru dezastru specific, ale judetelor, localitatilor, agentilor economici si institutiilor publice.

Raspunderea privind intocmirea planurilor de aparare prevazute si aplicarea actiunilor si masurilor prevazute in acestea revine prefectilor, primarilor si conducerilor administrative ale agentilor economici si institutiilor publice.

Avertizarea-alarmarea populatiei in cazul iminentei producerii unui dezastru este atributul structurilor de protectie civila la nivel national/local.

Aplicarea masurilor si actiunilor de aparare este obligatorie pentru toate persoanele fizice si juridice iar participarea la actiunile de prevenire, pregatire, protectie si interventie este obligatorie pentru toate persoanele fizice si juridice, cu exceptia persoanelor fizice cu handicap si a altor categorii defavorizate.

Regulamentul mai contine prevederi referitoare la organizarea sistemului informational-decizional, la logistica interventiei si la actiunile si masurile de interventie operativa si pentru recuperare si reabilitare. Sunt precizate, de asemenea, atributiile autoritatilor administratiei publice centrale si locale, institutiilor publice si agentilor economici privind apararea impotriva unui dezastru specific.

Serviciile de mobilizare a economiei si pregatirea teritoriului pentru aparare vor asigura, la cerere, mijloacele tehnice, materiale si umane ce pot fi utilizate in conditiile situatiei de urgenta, conform prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta.

Regulamentul contine si cinci anexe care se refera la:

· Criterii si niveluri de gravitate minime pentru solicitarea declararii ca zona de dezastru sau zona in care se instituie starea de urgenta;
· Normativ privind elaborarea planurilor de aparare in cazul producerii unui dezastru provocat de seisme si/sau alunecari de teren;
· Schema referitoare la instiintarea, culegerea de informatii si transmiterea deciziilor in cazul producerii unui cutremur cu magnitudinea M>4 (pe scara Richter);
· Continutul cadru al Raportului operativ;
· Schema fluxului decizional pentru declararea zonei de dezastru si/sau instituirea starii de urgenta.


Intră acum și în grupul de