INFORMARE

Această informare este efectuată de Direcţia Silvică Suceava, cu sediul în Municipiul Suceava, B-dul 1 Mai, nr. 6, ce intenţionează să solicite de la Administraţia Bazinală SIRET – SGA Suceava (str. Universităţii, nr. 48, Suceava) avizul de gospodărire a apelor pentru Reabilitare Acumulare Crujana amplasat în Com. Pătrăuţi – extravilan, jud. Suceava.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul la adresa menţionată.

Totodată persoanele care doresc să transmită observaţii, sugestii şi recomandări se pot adresa solicitantului şi la SGA Suceava după data de 24.02.2014.