Competitia „Tinerilor Cercetatori USV” 2013 si-a desemnat castigatorii!

Foto_Universitate

În data de 7 martie 2013 au avut loc manifestările dedicate sărbatoririi a 24 de ani de la semnarea decretului de transformare a Institutului din Suceava în Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava. În acest cadru festiv au fost anunțate și rezultatele competiției „Tinerilor Cercetători din USV” adresată cadrelor didactice cu normă întreagă în universitatea suceveană și cu vârsta de cel mult 35 de ani în anul 2013, informează într-un comunicat de presă, prof. univ. dr. Mihai Dimian, prorector USV.

Sursa citată arată că, competiția, aflată la prima ediție, își propune promovarea tinerilor cu un impact semnificativ asupra cercetării universitare sucevene și impulsionarea activității de cercetare în rândul cadrelor didactice universitare, urmărind totodată și încurajarea studenților și absolvenților USV către o carieră în cercetare.

Consiliul Științific al Universității a analizat rezultatele activității de cercetare-dezvoltare și inovare obținute în anul universitar 2012-2013 de către 85 de cadre didactice tinere, precum și recunoașterea națională și internațională a acestora, conform fișei de apreciere a performanței academice. In faza finală a competiției s-au calificat 26 de tineri cercetători, fiind desemnat câte un câștigător în cadrul fiecărei facultăți a universității. Astfel, diplomele de merit din cadrul Competiței „Tinerilor cercetători USV – 2013” au fost acordate următoarelor cadre didactice, prezentarea acestora făcându-se în ordinea punctajelor absolute obținute:

• Şef lucrări doctor Radu-Daniel VATAVU, Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor;

• Şef lucrări doctor Mircea OROIAN, Facultatea de Inginerie Alimentară;

• Lector universitar doctor Petruța RUSU, Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei;

• Conferențiar universitar doctor Florin LEUCIUC , Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport;

• Şef lucrări doctor Gabriel DUDUMAN, Facultatea de Silvicultură;

• Lector universitar doctor Alexandru Ionuț CRISTEA, Facultatea de Istorie şi Geografie;

• Asistent universitar doctor Adrian-Liviu SCUTARIU, Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică;

• Şef lucrări doctor Traian Lucian SEVERIN, Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatronică şi Management;

• Lector universitar doctor Ioana Crina COROI, Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării.

În document se mai arată că, în cadrul acestei competiții au fost acordate și două premii speciale la nivel de universitate. Prima secțiune a fost dedicată tinerelor cercetătoare ale universității, dorindu-se încurajarea tinerelor absolvente de studii superioare să urmeze o carieră în cercetare. Ideea a pornit de la constatările Comisiei Europene privind inegalitatea de gen în cercetarea și inovarea europeană, raportul “She Figures” din 2013 arătând că femeile reprezintă numai o treime din totalul cercetătorilor europeni, deși aproximativ 60% din totalul absolvenților de studii universitare din UE sunt de gen feminin. Diploma de merit la această secțiune a fost acordată doamnei Georgiana Gabriela CODINĂ, conferențiar universitar doctor din cadrul Facultăţii de Inginerie Alimentară, care a obținut cel mai mare punctaj în rândul tinerelor cercetătoare din USV în anul universitar 2012-2013.

A doua secțiune a fost dedicată impactului internațional al cercetărilor efectuate, ierarhizându-se cadrele didactice tinere din USV în funcție numărul de citări primite în cadrul lucrărilor publicate de alți autori în anul 2013. Primul loc a fost ocupat de domnul conferențiar universitar Aurelian ROTARU, din cadrul Facultăţii de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, cu 46 de citări primite în anul 2013.

Finaliştii Competiției „Tinerilor Cercetători ai anului 2013”

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor

• Șef lucr.dr. Elena Daniela OLARIU

• Conf.univ.dr. Aurelian ROTARU

• Şef lucr.dr. Radu-Daniel VATAVU

Facultatea de Inginerie Alimentară

• Șef lucr.dr. Amelia BUCULEI
Conf.univ.dr. Georgiana Gabriela CODINĂ

• Şef lucr.dr. Mircea OROIAN

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei

• Lector univ.dr. Petruța Paraschiva RUSU

• Lector univ.dr. Monica Aneta TURTUREAN

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

• Asist. univ.drd. Ileana JURAVLE

• Conf. univ.dr. Florin LEUCIUC

• Şef lucr.dr. Daniela BULIGA

Facultatea de Silvicultură

• Şef lucr.dr. Cătălina Oana BARBU

• Şef lucr.dr. Ionuț BÂRNOAIEA

• Şef lucr.dr. Gabriel DUDUMAN

Facultatea de Istorie si Geografie

• Asist. univ.dr. Gheorghe CHEIA

• Lector univ.dr. Andreea COZIANU

• Lector univ.dr. Alexandru Ionuț CRISTEA

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică

• Asistent univ.dr. Adrian-Liviu SCUTARIU

• Lector univ. dr. Marian SOCOLIUC

• Prep univ drd. Petronela ZAHARIA

Facultatea de Inginerie Mecanică

• Şef lucr.dr. Irina BEȘLIU

• Şef lucr.dr. Traian Lucian SEVERIN

• Asist.univ.dr. Cornel Camil SUCIU

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării Lector univ.dr. Ion Onoriu COLĂCEL

• Lector univ.dr. Ioana Crina COROI

• Lector univ.dr. Daniela HĂISAN

Câştigătorii Competiției „Tinerilor Cercetători USV ai anului 2013”

Facultatea de Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor – Şef lucr.dr. Radu-Daniel VATAVU

Facultatea de Inginerie Alimentară – Şef lucr.dr. Mircea OROIAN

Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei – Lector univ.dr. Petruța RUSU

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport – Conf. univ.dr. Florin LEUCIUC

Facultatea de Silvivultură – Şef lucr.dr. Gabriel DUDUMAN

Facultatea de Istorie şi Geografie Lector univ.dr. Alexandru Ionuț CRISTEA

Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică – Asistent univ.dr. Adrian-Liviu SCUTARIU

Facultatea de Inginerie Mecanică, Mecatroncă și Management – Şef lucr.dr. Traian Lucian SEVERIN

Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării – Lector univ.dr. Ioana Crina COROI

Premiul Special – Secțiunea „Tinerelor Cercetătoare din USV” – Conf.univ.dr. Georgiana Gabriela CODINĂ

Premiul Special – Secțiunea „Cel mai citat tânăr cercetător din USV” Conf.univ.dr. Aurelian ROTARU