NewsBucovina transmite LIVE, de la ora 11.00: Sedinta ordinara a Consiliului Judetean Suceava

sedinta CJ

Consiliul Judetean Suceava a aprobat regulamentul concursului pentru cea mai frumoasa localitate din judet, intitulat „Floare din Bucovina”. Localitatile vor fi recompensate cu bani si vor fi clasificate in functie de gradul de infrumusetare cu 1 pana la 5 flori. Anual vor fi realizate doua evaluari.

Vineri, 28 martie a.c., de la ora 11.00, în sala de  şedinţe „Bucovina” din Palatul administrativ Suceava, are loc şedinţa ordinară a Consiliului Judeţean Suceava.

 

Pe ordinea de zi:

 • Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor anuale de execuție și a situațiilor financiare anuale ale județului Suceava, pe anul 2013.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea modificărilor legate de bugetul proiectului „Turism Montan în Bucovina”, survenite ca urmare a evaluării tehnice și financiare.
 • Proiect de hotărâre privind modificarea numărului de personal și a structurii personalului nedidactic ale Grădiniței Speciale Fălticeni.
 • Proiect de hotărâre privind modificarea structurii personalului nedidactic a Centrului Școlar de Educație Incluzivă „Sf. Andrei” Gura Humorului.
 • Proiect de hotărâre privind închiderea Căminului rezidențial pentru copilul cu dizabilități Gura Humorului și înființarea a patru case de tip familial pentru copilul cu dizabilități și a unui centru de recuperare la Serviciile multifuncționale pentru copilul aflat în dificultate Gura Humorului-Ostra din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava.
 • Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou” Suceava.
 • Proiect de hotărâre privind aprobarea Calendarului acțiunilor care vor fi organizate în anul 2014, de către instituțiile culturale și artistice aflate sub autoritatea Consiliului Județean Suceava.
 • Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților a unei suprafețe de teren de 769 mp, proprietate publică a Județului Suceava, situată în incinta Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică  Costâna, comuna Todirești, județul Suceava.
 • Proiect de hotărâre privind  trecerea din domeniul public al județului Suceava în domeniul privat al județului Suceava, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, a unor bunuri aflate în administrarea Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava.
 • Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al județului Suceava în domeniul privat al județului Suceava, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării, a unor bunuri aflate în administrarea Consiliului Local al Comunei Calafindești.
 •  Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii unui studiu de oportunitate și a documentației de atribuire privind concesionarea unui imobil proprietate privată a Județului Suceava, situat în municipiul Rădăuți, strada Ștefan cel Mare, județul Suceava.