Cetățenii români, consultați de Comisia Europeană privind investigarea accidentelor aviației civile

La începutul lunii iunie 2017, Comisia Europeană a lansat o consultare publică

deschisă privind investigarea accidentelor aviației civile, realizată sub forma unui

chestionar online, disponibil în limbile engleză, germană și franceză, prin

accesarea următorului link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/OPCRegulation996.

 

 

Acest chestionar se adresează cetățenilor și organizațiilor interesate în

investigațiile privind siguranța accidentelor și incidentelor aviatice, altele decât

autoritățile de investigații privind siguranța sau autoritățile aeronautice, și va

rămâne deschis pentru o perioadă de trei luni.

 

 

 

Chestionarul conține o serie de întrebări prin care se evaluează familiaritatea

cetățenilor cu privire la Regulamentul (UE) nr. 996/2010, imaginea autorității de

investigație privind siguranța, protecția datelor tehnice și a datelor private,

informarea victimelor accidentelor aviatice și a rudelor acestora, precum și

existența, respectiv implementarea planurilor de urgență și asistență.

Încă din perioada de început a transportului aerian comercial, accidentele și

incidentele aeriene au fost investigate cu atenție, pentru a spori și mai mult siguranța

aviației. Activitățile de investigație privind siguranța permit înțelegerea cauzelor

tehnice, operaționale sau umane care au contribuit la producerea unui accident

aviatic, oferind astfel posibilitatea de decizie asupra îmbunătățirilor necesare cu

privire la siguranța aviației. Astfel, investigațiile constituie o componentă-cheie în

gestionarea riscurilor privind siguranța transportului aerian.

„Indiferent de modul de transport, accidentele reduc întotdeauna încrederea

publicului în siguranța sistemului de transport, întrucât acestea pot provoca vătămări

corporale sau pierderi de vieți omenești, precum și daune economice și ecologice

majore. Pe de altă parte, investigațiile privind determinarea cauzelor accidentelor și

incidentelor produse în aviația civilă, precum și recomandările de siguranță rezultate

în urma acestor activități, ajută la prevenirea producerii unor evenimente similare și,

astfel, joacă un rol important în îmbunătățirea siguranței transportului”, a declarat

Nicolae STOICA, directorul general al Centrului de Investigații și Analiză pentru

Siguranța Aviației Civile (CIAS).

Recunoscând importanța investigațiilor privind accidentele din aviația civilă,

încă din anul 1980, Uniunea Europeană a adoptat Directiva 80/1266/CE privind

cooperarea și asistența reciprocă între statele membre în domeniul investigațiilor

privind accidentele de aviație. Directiva din 1980 a fost ulterior înlocuită cu Directiva

94/56/CE, care a transpus în legislația Uniunii Europene o serie de principii cuprinse

în Anexa 13 la Convenția Aviației Civile Internaționale de la Chicago. Acest lucru a

contribuit în mod semnificativ la armonizarea investigațiilor privind accidentele aviației

civile la nivelul Uniunii Europene.

În 2010, Comisia Europeană a efectuat o revizuire cuprinzătoare a legislației

Uniunii Europene referitoare la investigațiile privind accidentele și incidentele aviației

civile. Această revizuire a condus la adoptarea Regulamentului (UE) nr. 996/2010 al

Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind investigarea și

prevenirea accidentelor și incidentelor survenite în aviația civilă și de abrogare a

Directivei 94/56/CE, care oferă în prezent cadrul juridic pentru desfășurarea

investigațiilor privind accidentele și incidentele aviației civile în Uniunea Europeană.

În prezent, Comisia Europeană evaluează Regulamentul (UE) nr. 996/2010 și

efectuează un studiu aprofundat de evaluare tehnică, care implică principalele părți

interesate și autoritățile statelor membre. Intenția este de a culege informații și de a

redacta un raport care urmează să fie prezentat la sfârșitul anului 2017.

Astfel, la începutul lunii iunie 2017, Comisia Europeană a lansat o consultare

publică deschisă privind investigarea accidentelor aviației civile, realizată sub forma

unui chestionar online, disponibil în limbile engleză, germană și franceză, prin

accesarea următorului link: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/OPCRegulation996.

Acest chestionar se adresează cetățenilor și organizațiilor interesate în

investigațiile privind siguranța accidentelor și incidentelor aviatice, altele decât

autoritățile de investigații privind siguranța sau autoritățile aeronautice, și va rămâne

deschis pentru o perioadă de trei luni.

Chestionarul conține o serie de întrebări prin care se evaluează familiaritatea

cetățenilor cu privire la Regulamentul (UE) nr. 996/2010, imaginea autorității de

investigație privind siguranța, protecția datelor tehnice și a datelor private, informarea

victimelor accidentelor aviatice și a rudelor acestora, precum și existența, respectiv

implementarea planurilor de urgență și asistență. Prin răspunsurile obținute în urma

completării acestuia se dorește obținerea unei perspective de ansamblu asupra

gradului de cunoaștere a publicului cu privire la cadrul de desfășurare al investigațiilor

privind siguranța aviației, precum și asupra modului în care cetățenii percep

relevanța, eficiența și eficacitatea acestor investigații.

“În ciuda performanțelor excelente în domeniul siguranței aviației civile

înregistrate în România, trebuie să rămânem în permanență vigilenți și să

îmbunătățim înțelegerea noastră cu privire la orice posibil punct slab al sistemului.

Trebuie depuse toate eforturile pentru a reduce numărul de accidente și incidente

aviatice și pentru a asigura încrederea publicului în transportul aerian”, a concluzionat

Nicolae STOICA.

loading...