Consiliul Național al Elevilor: Introducerea manualelor pentru educație fizică nu rezolvă lipsa sălilor de sport și a dotărilor necesare

Consiliul Național al Elevilor atrage atenția într-un comunicat de presă asupra unor inconveniente majore în preajma începutului anului școlar 2017-2018, inconveniente ce trădează disfuncțiile comunicării cu reprezentanții Ministerului Educației Naționale, lipsa de transparență și de asumare a dialogului social.

Într-o primă instanță, în contextul elaborării manualelor pentru clasa a V-a,

ministrul Educației Naționale propune apariția manualului pentru educație fizică,

fapt ce nu poate soluționa nicicum adevărata problemă a sportului în școlile din

România. Bazele sportive, sălile de sport și lipsa dotărilor sunt carențe majore ale

sistemului de învățământ preuniversitar, ce își fac resimțite efectele negative

asupra elevilor români: cei mai mulți nu consideră sportul o componentă a unui stil

de viață sănătos, orele de sport au devenit facultative, implicit ineficiente,

elevii nu sunt atrași să abordeze noi metode de practică sportivă, din cauza lipsei

infrastructurii și a dotărilor necesare. Mai mult decât atât, majoritatea sălilor de

sport nu pot fi folosite în perioada vacanțelor școlare, așa că nici măcar doritorii

nu pot beneficia de oportunitate. În schimb, Ministerul Educației propune drept

soluție elaborarea unui manual pentru educație fizică, nicidecum plasarea accentului pe aspectul practic, pe modernizarea acestor spații, pe diversificarea ofertei școlare din punctul de vedere al practicii sportive.

Corelând situația și cu menținerea unor manuale desuete, neconcordate acumulării de

competențe-cheie și adevăratelor nevoi și priorități ale elevilor din societatea

modernă, este cât se poate de clar că tentativele ministerului rămân forme fără

fond, menite a înșela opinia publică.

 

În al doilea rând, reprobăm lipsa de transparență din comunicarea cu reprezentanții

ministerului, precum și nerespectarea unor principii democratice elementare:

asumarea unui dialog social onest și pliat pe dezideratele actanților direct

implicați în sfera educațională. În luna aprilie, în cadrul unei întruniri a

Comisiei pentru manuale şcolare, elevii au marşat pe necesitatea unei pregătiri

temeinice a cadrelor didactice, astfel încât manualul să devină un instrument, nu în

scop în sine. Cu privire la introducerea de noi manuale şcolare, reprezentanții

elevilor nu au mai fost consultați, aşa cum ar fi firesc, având în vedere calitate

de beneficiari primari ai educației. Aşadar, considerăm că reprezentanții

ministerului se concentrează în mod prioritar pe aspecte ce țin strict de formă,

fără a putea interveni asupra hibelor ce marchează educația. Astfel, ne reconfirmăm

poziția şi atragem atenția asupra formării continue a profesorilor, asupra

diversificării metodelor de predare şi evaluare, asupra consolidării unor programe care să pună

accent pe acumularea de competențe-cheie, cu adevărat utile în formarea profesională

a elevului.

 

Considerăm inadmisibile lipsa de transparență din spatele asumării unor astfel de

decizii, întrunirea doar formală a comisiilor de lucru al căror scop, cel puțin

aparent, este consultarea cu partenerii direct implicați în actul educațional,

precum și comunicarea deficitară cu reprezentanții ministerului, care par a evita

negocierile și discuțiile cu reprezentanții elevilor. Structura noastră se va opune

unei astfel de atitudini și solicită public Ministerului Educației Naționale să

clarifice inconvenientele și să respecte principiile democratice pe care, la nivel

declarativ, le promovează cu vehemență, fără însă a le pune în practică.

loading...