Au fost lansate primele două apeluri de propuneri de proiecte din cadrul Programului Operațional Comun România – Ucraina 2014 – 2020

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management, a lansat în data de 18 decembrie 2017, două apeluri de propuneri de proiecte pentru Programul Operațional Comun România-Ucraina  2014-2020.

Apelul 1 se adresează proiectelor HARD (proiecte a căror componentă de infrastructură depășește 1 000 000 euro), iar alocarea financiară totală disponibilă este 19 100 000 euro.

Apelul 2 se adresează proiectelor SOFT (proiecte care nu includ componentă de infrastructură sau  a căror componentă de infrastructură are o valoare mai mică de 1 000 000 euro), iar alocarea financiară totală disponibilă este 17 000 000 euro.

Data limită pentru depunerea on-line a aplicațiilor este 3 mai 2018, ora 16:00. Aplicațiile vor fi depuse și în format print.

Informații despre pașii de urmat pentru depunerea aplicațiilor, prioritățile vizate de apeluri, valoarea maximă a finanțărilor acordate precum și regulile de eligibilitate sunt prezentate în pachetele de aplicație disponibile pe site-ul programului, la adresa http://www.ro-ua.ro-ua-md.net/projects/open-calls/ .

Potențialii beneficiari ai acestor apeluri de propuneri de proiecte pentru Programul RO-UA sunt: autorități regionale/ județene și locale, instituții publice, instituții de învățământ, instituții culturale, ONG-uri, institute de cercetare, sau alte organizații relevante pentru fiecare prioritate inclusă în apeluri, având sediul in aria programului (Romania – județele Suceava, Botoșani, Tulcea, Maramureș și Satu- Mare; Ucraina – regiunile Odessa, Ivano-Frankivsk, Zakarpattia, Cernăuţi).

Programul RO- UA urmărește selectarea de proiecte care au ca rezultat crearea de parteneriate între entități aflate de pe o parte și de cealaltă a graniței, care să aducă beneficii comunităților din  zona de frontieră în domenii ca: educație, cercetare, moștenire culturală comună, transport, sănătate, situații de urgență și prevenirea și lupta împotriva criminalității organizate.

Pentru informații suplimentare despre apelurile de proiecte, va rugam sa contactați Secretariatul Tehnic Comun, dna Adriana NICULA:Biroul Regional pentru Cooperare Transfrontaliera Suceava pentru granița România – Ucraina

Strada Bistriței nr. 8A, Clădirea DAE 1, etaj 1, 720274 Suceava, România

E-mail: info.ro-ua@brctsuceava.ro

Telefon: +40 230 530 049; Fax: +40 230 530055, mobil: 0040 749 268 318.

Programul Operațional Comun România- Ucraina  2014-2020 este finanțat de Uniunea Europeană, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).

Programul se adresează zonei aflate la frontiera dintre România şi Ucraina, şi va contribui la atingerea obiectivului general al Instrumentului European de Vecinătate: evoluţia către o regiune de prosperitate şi bună vecinătate, realizată prin acţiuni de cooperare transfrontalieră în beneficiul statelor membre şi nemembre ale UE care se învecinează.