Mica Unire a fost sărbătorită și la Liceul Tehnologic ,,Ștefan cel Mare” Cajvana

Ziua de 24 ianuarie este cunoscută în istoria românilor ca data la care s-a înfăptuit Unirea Principatelor Române, în anul 1859, la foarte scurt timp după numirea lui Alexandru Ioan Cuza ca domn al Moldovei şi Ţării Româneşti.

Unirea Principatelor Române, cunoscută ca Mica Unire (Marea Unire fiind cea de la 1 Decembrie 1918, de la Alba Iulia), reprezintă unificarea vechilor principate, Moldova şi Ţara Românească, într-un Principat unit.

Cu această ocazie și la Liceul Tehnologic ,,Ștefan cel Mare” Cajvana a fost sărbătorită ,,Mica Unire”. Activitatea s-a desfășurat în cabinetul de istorie și  a debutat cu discursul domnului director adjunct, prof. Ciotu Iulian, care a prezentat publicului  etapele ce au condus la realizarea acestui ideal al poporului român, a vorbit despre personalitatea domnitorului Alexandru Ioan Cuza şi despre reformele sale, care au pus bazele României moderne.

Elevii clasei a X-a A îndrumați de domnul director coordonator, prof. Robu Nicolae și profesoara de istorie Ureche Casandra,  au pregătit prezentări power point și  referate despre acest eveniment istoric, pe care le-au expus colegilor, iar elevii claselor a V-a B, a IX-a A,  a X-a A  au realizat o expoziţie cu desene și colaje.

Elevii clasei a VI-a A, coordonați de d-l prof. Ciotu Iulian au prezentat un colaj de cântece și poezii, precum și sceneta ,,Moș Ion Roată și Unirea”.

În finalul manifestărilor, elevii și profesorii coordonatori au cântat şi dansat Hora Unirii.

La activitatea care a vizat educarea spiritului patriotic al elevilor, conştientizarea de către elevi a importanţei cunoaşterii istoriei neamului românesc şi a evenimentelor importante care au contribuit la formarea unui stat unitar românesc , dar şi dezvoltarea interesului faţă de istoria neamului românesc,  au mai fost prezente și profesoara de istorie Bucșa  Domnica și Consilierul Educativ, învățătoarea Tomuț Cristina.

Prof.înv.primar SESERMAN LIDIA LOREDANA

Responsabilă cu promovarea imaginii

Liceului Tehnologic ,,Ștefan cel Mare” Cajvana