Școală de vară organizată de Facultatea de Inginerie Alimentară din cadrul Universității „Ștefan Cel Mare” din Suceava


Intră acum și în grupul de

În cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava (USV) se va desfășura, în perioada 15-28 iulie 2019, Școala de vară „Unde Să Vii pentru a Fi Inginer Adevărat”, finanțată de Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare prin Proiectul privind Învățământul Secundar (ROSE), ce are ca scop reducerea gradului de abandon școlar și creșterea accesului la învățământul terțiar prin cursuri și activități destinate elevilor de liceu, cu precădere celor dezavantajați social.

            Potrivit organizatorilor, școala de vară se va desfășura timp de două săptămâni în Campusul USV. Elevii participanți vor beneficia de cazare și masă pe toată durata programului și vor fi monitorizați în permanență de cadre didactice și studenți supraveghetori.

            Pentru a putea participa la școala de vară, candidații trebuie să fi absolvit cel puțin clasa a IX-a și  să îndeplinească cel puțin una dintre următoarele cerințe:

 • provin din familii cu venituri mici;
 • sunt izolați social (romi sau alte naționalități);
 • trăiesc în zone rurale sau în care nu există şcoli în apropiere;
 • au unul sau ambii părinţi care lucrează în străinătate;
 • familii numeroase;
 • orfani sau proveniți din centre de plasament;
 • au cerințe educaționale speciale.

            Selecția se va face pe baza informațiilor și documentelor solicitate în formularul online. Elevii selectați pentru a participa vor trebui să prezinte, în momentul sosirii în campusul USV, dosarul de participare.

            Dosarul de participare va cuprinde:

 1. formular de înscriere;
  1. acord scris al părintelui/tutorelui legal și copia după cartea de identitate a acestuia;
 2. fișa medicală;
 3. copie după cartea de identitate a elevului care aplică.

       Elevii se vor putea înscrie până miercuri, 19 iulie 2019, urmând ca, pe data de 22 iulie 2019, să fie anunțate rezultatele selecției participanților. ( Adelina Cristina Ciobanu )


Intră acum și în grupul de