Sindicatul Național Finanțe Publice (SindFISC): reorganizarea ANAF în impas?


Intră acum și în grupul de

Consiliul Legislativ a avizat negativ proiectul de ordonanță de urgență privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative (Avizul Consiliului Legislativ nr. 96/10.02.2020). Proiectul de act normativ a fost transmis spre avizare cu adresa Secretariatului General al Guvernului în dată de 04.02.2020, fiind primit și înregistrat la Consiliul Legislativ în dată de 05.02.2020.

”Dacă în avizul Consiliului Legislativ nu sunt schimbări de fond, se preiau observațiile pe formă și ordonanță este transmisă la Monitorul Oficial. Dacă sunt observații de fond, atunci trebuie să se reintre în ședința de Guvern,” declara în dată de 07.02.2020 Dl. Antonel Tănase, Secretar General al Guvernului, pentru G4Media.ro.

Dat fiind faptul că proiectul de OUG a primit aviz negativ din partea Consiliului Legislativ (nu aviz favorabil sau favorabil cu observații și propuneri), se poate prezumă că pot există și observații/inadvertențe de fond pe textul respectivului act normativ. Menționăm că acest aviz este unul consultativ.

În atare condiții, în lipsa conținutului motivării, Sindicatul Național Finanțe Publice – SindFISC, organizația sindicală ce reprezintă angajații sistemului instituțional al Ministerului Finanțelor Publice, consideră că, dacă inadvertențele se referă la fond și nu la formă, OUG nu mai poate fi reparată și prevederile ei nu ar mai trebui să între în vigoare, întrucât Guvernul interimar nu are dreptul de a adopta ordonanțe.

Încă de la apariția publică a proiectului de act normativ, SindFISC a atras atenția că, în conținutul acestuia, există derapaje de la legislația ce guvernează funcția publică în concordanță cu prerogativele Agenției Naționale de Administrare Fiscală, îndeosebi cele referitoare la combaterea evaziunii fiscale.


Intră acum și în grupul de