Centru interdisciplinar CDI de tip Cloud și infrastructură masivă de date la Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava


Intră acum și în grupul de

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava anunță începerea implementării proiectului „Centru interdisciplinar CDI de tip Cloud și infrastructură masivă de date la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava”.

Beneficiar proiect:  Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava (USV)

Obiectivul general al proiectului vizează creșterea capacității de cercetare a USV prin realizarea de investiții în infrastructura de tip CLOUD și integrarea acesteia în structuri internaționale de tip CLOUD și infrastructuri masive de date, în scopul ridicării nivelului de competitivitate științifică.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 1. creșterea capacității de cercetare-dezvoltare și inovare în scopul creșterii nivelului de competitivitate științifică a USV, prin achiziționarea de active cu grad mare de noutate (echipamente de ultimă generație);
 2. achiziția de active fixe corporale și necorporale, respectiv achiziția de echipamente, aplicații informatice și licențe software specifice realizării unei infrastructuri de tip Cloud;
 3. implementarea unei infrastructurii de tip Cloud capabilă să furnizeze următoarele categorii de servicii: IaaS, PaaS, SaaS;
 4. facilitarea accesului cercetătorilor la resurse internaționale de cercetare științifică prin intermediul infrastructurii realizate și în baza acordurilor de cooperare semnate între Universitate și instituțiile partenere;
 5. creșterea nivelului de cooperare multidisciplinară bazată pe date a USV.

Rezultate așteptate în urma implementării proiectului:

 • o infrastructură Cloud (hardware și software) achiziționată și funcțională
 • o campanie de informare și publicitate
 • crearea numărului de noi cercetători (ENI=0,17)
 • creșterea numărului de cercetători care lucrează în infrastructuri îmbunătățite de cercetare (ENI=1,42)
 • creșterea cu 2 a numărului instituțiilor ce beneficiază de serviciile infrastructurii Cloud achiziționate
 • creșterea cu 2 a co-publicațiilor științifice public-private
 • creșterea cu 1 a numărul parteneriatelor naționale în care va fi implicată infrastructura.

Valoarea totală a proiectului este de 4.991.731,03 lei, din care 4.979.831,03 lei reprezintă asistența financiară nerambursabilă, 4.232.856,38 lei fiind co-finanțarea Fondului European de Dezvoltare Regională, iar 746.974,65 lei fiind co-finanțarea Guvernului României

Perioada de implementare a proiectului: 01.09 2021 – 28.02.2023

Cod SMIS 2014+ 124530

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin

Programul Operațional Competitivitate 2014-2020


Intră acum și în grupul de