Asociația Română Anti-SIDA invită medicii de familie din județul Suceava să se afilieze campanii de testare pentru hepatite virale în perioada ianuarie-iunie 2022


Intră acum și în grupul de

Din 7 octombrie 2021, medicii de familie din județul Suceava se pot implica în activitățile de depistare a hepatitelor B/D și C, a informat ARAS – Asociația Română Anti-SIDA.

În acest scop, ARAS invită cabinete de medicină de familie din județele Suceava și Tulcea, care sunt în contract cu CNAS, să se afilieze acestei campanii în perioada 7 octombrie – 7 noiembrie 2021 pentru activitatea de screening.

Comunicatul ARAS:

În prezent, în județele Iași și Constanța, 168 de cabinete de medicină de familie participă activ în activitățile de testare locale; urmează județele Bacău, Botoșani, Brăila, Buzău, Galați, Neamț, Vaslui și Vrancea.

Pe parcursul a trei ani, proiectul LIVE(RO)2 – EST își propune să asigure condițiile pentru mobilizarea și testarea rapidă a minimum 120.000 de pacienți din estul țării, dintre care 70% aflați în situații de vulnerabilitate, activitățile de testare desfășurându-se câte 6 luni în fiecare județ.

Proiectul LIVE(RO)2 – EST, program regional integrat de prevenire, depistare precoce (screening), diagnostic și direcționare spre tratament ale pacienţilor cu boli hepatice cronice secundare infecţiilor virale cu virusuri hepatice B/D şi C”, este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general, Apel de proiecte: POCU/ 755/4/9, și se desfășoară în perioada 11 august 2020-29 decembrie 2023, fiind implementat de Universitatea de Medicină și Farmacie “Grigore T. Popa” din Iași, în parteneriat cu ARAS – Asociația Română Anti-SIDA și cu Spitalul Clinic Județean de Urgență “Sfântul Spiridon“ Iași.

ARAS invită cabinete de medicină de familie din județele Suceava și Tulcea, care sunt în contract cu CNAS, să se afilieze acestei campanii în perioada 7 octombrie-
7 noiembrie 2021 pentru activitatea de screening.
Toate informațiile necesare în vederea afilierii se găsesc pe paginile www.arasnet.ro și www.livero2-est.umfiasi.ro .

Cabinetele de medicină de familie afiliate în proiect vor oferi servicii de depistare precoce pentru boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C persoanelor care îndeplinesc următoarele condiții: au domiciliul/reședința în județele Suceava sau Tulcea, au vârsta peste 18 ani, nu sunt persoane lipsite de libertate și nu fac parte din categoria persoane gravide. Minimum 70% dintre persoanele care vor beneficia de aceste servicii vor fi persoane din grupuri vulnerabile. 

ARAS acordă sprijin în derularea acestei campanii, contractând cabinetele de medicină de familie, asigurând distribuția materialelor necesare (teste, consumabile medicale și de igienă), accesul grupurilor vulnerabile, acompanierea către centrele de diagnostic și tratament a celor cu teste pozitive, raportarea și monitorizarea activității.

Colaborarea între cabinetele de medicină de familie și organizațiile non-guvernamentale poate fi un exemplu și pentru alte campanii de testare/vaccinare pentru alte patologii, cabinetul de medicină de familie fiind punct focal în comunitate și cu responsabilități multiple față de aceasta, organizațiile asigurând acces și sprijin pentru persoanele vulnerabile.


Intră acum și în grupul de