Conferinta internationala pe teme de lingvistica si literatura la Facultatea de Litere si Stiinte ale Comunicarii din cadrul USV
afis discurs critic si variatie lingvistica

În perioada 12-13 decembrie, la Facultatea de Litere și Științe ale Comunicării din cadrul Universității „Ștefan cel Mare” Suceava va avea loc a IV-a ediție a Conferinței Internaționale Discurs critic și variație lingvistică ce propune doctoranzilor și tuturor persoanelor interesate o tematică generoasă, integratoare, sub titlul De la frază la text: lingvistică și literatură.

Conferința se va desfășura pe trei secțiuni, „Noi evaluări ale textului literar”; „Analize discursive şi textuale”; „Abordări interdisciplinare ale discursurilor”, iar limbile de comunicare vor fi română, franceză, engleză, spaniolă, italiană și germană.

 

Deschiderea lucrărilor conferinței va avea loc în corpul D, în amfiteatrul Dimitrie Leonida, vineri, 12 decembrie, de la ora 9.30.

Conferința este organizată în cadrul Școlii doctorale socio-umane, domeniul Filologie, de la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, iar participanții sunt invitați să supună dezbaterii rezultatele obţinute în cercetarea proprie, prin reunirea şi confruntarea opiniilor generate de diverse şcoli lingvistice şi literare (analiza discursului, lingvistică, istoria limbii, stilistică, teorie şi critică literară, metode de interpretare, traductologie etc.).

loading...