Ardeleanu: Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului „Eugeniu Coşeriu” de la USV „întinereşte” de la o ediţie la alta


Intră acum și în grupul de

Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului „Eugeniu Coşeriu” (CISL) va avea loc la Universitatea „Ştefan cel Mare” Suceava, în perioada 16-18 octombrie 2015.

Organizată în colaborare cu Universitatea de Stat din Moldova, din Chişinău şi Universitatea Naţională „Yurii Fedkovici” din Cernăuţi, a XIII-a ediţie a acestei manifestări academice din domeniul ştiinţelor limbajului cuprinde secţiunile „Normă/Norme”, „Semiotică şi comunicare”, „Discurs literar/Discurs critic”, „Traducerea – limbă universală” şi „Didactica limbilor şi literaturilor”, precum şi masa rotundă „Discursul identitar şi planetarizarea”.

Potrivit unui comunicat al USV, organizarea CISL este patronată de membri ai corpului universitar sucevean, sub coordonarea prof. univ. dr. Dr.h.c. Sanda-Maria Ardeleanu, prof. univ. dr. Rodica Nagy şi prof. univ. dr. Elena-Brândușa Steiciuc. Comitetul onorific al colocviului este format din trei academicieni – Anatol Ciobanu (Universitatea de Stat, Chişinău, Republica Moldova), Gheorghe Chiru şi Marius Sala (Academia Română, București), şi patru profesori universitari: prof. univ. dr. Anna Bondarenco (Universitatea de Stat, Chişinău), prof. univ. dr. Ion-Horia Bîrleanu, prof. univ. dr. Gheorghe Moldoveanu şi prof. univ. dr. Ioan Oprea (Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava).

Comitetul ştiinţific reuneşte nu mai puţin de 41 de profesori universitari, conferenţiari şi lectori de la Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Universitatea Naţională „Yurii Fedkovici” Cernăuţi, Universitatea de Stat şi Universitatea Liberă Internațională din Moldova Chişinău, Universitatea „Alecu Russo” Bălţi, Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, Universitatea de Vest Timișoara, Universitatea „Petru Maior” Târgu – Mureș, Universitatea „Dunărea de Jos” Galaţi, Universitatea „Transilvania” Braşov. Limbile de comunicare sunt româna, franceza, engleza, spaniola, italiana, germana, ucraineana.

Sanda-Maria Ardeleanu

Profesorul Sanda-Maria Ardeleanu a remarcat numărul mare de tineri cercetători, doctoranzi în domeniul științelor limbajului, care prezintă comunicări științifice în cadrul secțiunilor colocviului, apreciind că, de la o ediție la alta, CISL „întinerește” și numărul tinerilor devine preponderent. Universitarul sucevean a mai precizat că un segment special al manifestării este rezervat evocării marelui lingvist Eugen Coşeriu care, în urmă cu 20 de ani, a inaugurat la Suceava Colocviul Internaţional de Ştiinţe ale Limbajului şi a acceptat ca manifestarea să-i poarte numele. Savantul a revenit la Suceava la ediţia a VI-a a CISL, în 2001, Anul european al limbilor vorbite.

Eugeniu Coşeriu s-a născut în anul 1921, în comuna Mihăileni, judeţul interbelic Bălţi, România, azi în Republica Moldova. A absolvit liceul „Ion Creangă” din oraşul Bălţi, apoi şi-a continuat studiile în filologie la universităţile din Iaşi şi Roma, după care a studiat filosofie la Universitatea din Milano. Între 1950 şi 1963 a predat la Universitatea din Montevideo (Uruguay) şi, ca profesor-invitat, la Universitatea din Bonn (1961-1963). Din 1963 şi până la sfârşitul vieţii, în septembrie 2002, a fost profesor în Germania, la Tübingen.

Fondatorul primei şcoli lingvistice din America de Sud şi al Şcolii lingvistice de la Tübingen, părinte a ceea ce azi se numeşte lingvistica integrală, Eugeniu Coşeriu s-a impus la nivel mondial în elita lingvisticii moderne devenind unul dintre cei mai importanţi lingvişti ai secolului XX. A fost Doctor Honoris Causa a aproape 50 de universităţi din întreaga lume, membru al mai multor academii, între care menționăm Academia Regală a Spaniei, Academia de Limbă din Chile, Academia Regală a Norvegiei, Academia de Ştiinţe din Milano, Academia Bavareză din München, Academia Europeană din Londra (European Academy of Sciences), Academia de Ştiinţe din Heidelberg, Academia Româno-Americană etc. A publicat zeci de volume şi sute de studii, traduse în foarte multe limbi, inclusiv în finlandeză, cehă, rusă şi japoneză, şi a lăsat şi o impresionantă operă în manuscris. Arhiva E. Coseriu de la Universitatea Karl Eberhard din Tübingen, inaugurată în anul 2005, a început publicarea unor opere magistrale inedite.


Intră acum și în grupul de