Sărbătoarea Sfântului Petru Movilă, Mitropolitul Kievului, Galiției și al întregii Rusii

În fiecare an, la data de 22 decembrie, Biserica îl prăznuiește pe Sfântul Petru Movilă, Mitropolit al Kievului, Galiției și al întregii Rusii, născut la Suceava în anul 1596. Acesta făcea parte din marea familie a Movileștilor care a ctitorit Mănăstirea Sucevița.

Sfantul Petru Movila - Mitropolitul Kievului

„Educat în frica de Dumnezeu de părinți, tatăl său, Simion Movilă a fost domn în Moldova și Țara Românească, tânărul Petru se călugărește la vestita Lavră a Peșterilor de la Kiev, renunțând la cariera militară pe care a început-o, după obiceiul vremii, ca fiu de nobil.

Cu rânduiala lui Dumnezeu ajunge egumen al Lavrei Peșterilor. A desfăşurat o bogată activitate pastoral – misionară și culturală, tipărind cărţi care aveau rostul de a apăra Ortodoxia în faţa prozelitismului catolic. Pune bazele unui colegiu, din care se va dezvolta vestita Academie Duhovnicească de la Kiev.

Datorită originii sale voievodale, dar mai ales pregătirii sale teologice şi sprijinului celor care îl cunoşteau şi care vedeau în el salvarea Ortodoxiei ameninţată de iezuiţi (catolici), în anul 1633, arhimandritul Petru a fost hirotonit Mitropolit al Kievului, Haliciului (Galiţia) şi al întregii Rusii, de Patriarhul Teofan al Ierusalimului, delegat al lui Kiril Lukaris, Patriarhul Ecumenic de atunci.

A tipărit cărţi de slujbă și a trimis tipografii complete și meșteri tipografi în Țările Române, fiind ctitor al culturii alături de conducătorii vrednici ai timpului Vasile Lupu și Matei Basarab.

Cea mai importantă lucrare a acestui sfânt ierarh este Mărturisirea de Credință Ortodoxă (Pravoslavnica Mărturisire), recunoscută și aprobată ca Mărturisirea întregii Biserici Răsăritene, la Sinodul de la Iași, din anul 1642”, ne-a spus pr. prof. Justinian – Remus A. Cojocar.