La Camera de Comerț și Industrie Suceava a avut loc seminarul „Probleme privind angajarea forței de muncă și oportunități de finanțare pentru stimularea investițiilor cu impact major în economie”


Intră acum și în grupul de

Camera de Comerț și Industrie Suceava a organizat joi, 20 septembrie a.c., seminarul „Probleme privind angajarea forței de muncă și oportunități de finanțare pentru stimularea investițiilor cu impact major în economie”, eveniment la care au participat reprezentanți a peste 40 de companii din județul Suceava.

Potrivit unui comunicat al Camerei de Comerț, evenimentul a urmărit să răspundă întrebărilor referitoare la regimul juridic al angajării lucrătorilor din afara spațiului Uniunii Europene în România, să prezinte schema de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie (H.G. nr. 807/2014), precum și să promoveze programele de formare oferite de proiectul  “Manageri competenți pentru întreprinderi responsabile – #businessresponsabil” – ID 117359, cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți – organizată de Camera de Comerț și Industrie Neamț.

„Referitor la primul subiect al seminarului, reprezentanții ITM Suceava și ai Biroului pentru Imigrări al județului Suceava au oferit informații suplimentare despre cadrul legislativ care reglementează regimul juridic al angajării lucrătorilor din afara spațiului Uniunii Europene, documentele necesare pentru străinii cu regim permanent sau detașați, avizele solicitate, excepții. De asemenea, s-au formulat întrebări punctuale referitor la acest subiect, întrebări la care dl. Comisar Florin Ioan PETRESCU a răspuns și i-a invitat pe cei interesați să se adreseze pentru consultanță Biroului pentru Imigrări al Județului Suceava”, a menționat sursa citată.

Informații despre SCHEMA DE AJUTOR DE STAT aprobată prin H.G. Nr. 807/2014 pentru instituirea unor scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investiţiilorcu impact major în economie și implementată de Ministerul Finanțelor Publice au fost prezentate de dl. Dumitru Ștefanciuc reprezentant al DGRFP Iaşi, Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava.

Astfel, s-au punctat principalele modificări față de forma precedentă a condițiilor de eligibilitate, condiții de acordare a ajutorului de stat, programul de deulare și nu numai.

De asemenea, Elena Aurora Emilia MIRON, Manager al proiectului “Manageri competenți pentru întreprinderi responsabile – #businessresponsabil” – ID 117359, cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, a prezentat în cadrul evenimentului o serie de cursuri și evenimente la care angajații din firmele sucevene  pot participa.

Oferta este una variată și cuprinde cursuri de Competențe Antreprenoriale, Manager Proiect, Manager de Responsabilitate Socială, Manager de Inovare, Inspector Resurse Umane, Manager Resurse Umane, sesiuni de business coaching, Workshop pe tema „Învățarea pe tot parcursul vieții” sau conferințe pe tema  „Creșterea competitivității IMM-urilor din Regiunea Nord-Est prin inovare” și „Promovarea îmbătrânirii active și adaptarea muncii la nevoile lucrătorilor vârstnici”.

(M.T.)


Intră acum și în grupul de