Conferința internațională „Valori etice în educație, cercetare și inovare”, la USV

Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava organizează, în perioada 19-20 octombrie 2018, în cadrul proiectul „Etică și integritate academică de excepție în cercetarea științifică și actul didactic (EIAECSAD)”, conferința științifică internațională „Valori etice în educație, cercetare și inovare”.

„În cadrul acestei conferințe vor fi organizate numeroase ateliere de lucru, moderate de specialiști cu o vastă experiență în domeniu, dedicate unor teme care se adresează deopotrivă studenților, cadrelor didactice și publicului larg: Matricea etică a politicii cercetării. Perspectiva beneficiarilor, Consimţământul informat în cercetarea care implică subiecţi umani, Normativitate etică în cercetare-dezvoltare şi inovare, Analiza instituțională a aplicării legii în descoperirea și sancționarea abaterilor academice, Valori etice promovate prin educaţie fizică şi sport, Analiza comparativă a codurilor de etică din universitățile de top din România și Etica educaţiei şi formării”, au menționat reprezentanții Universității „Ștfan cel Mare” Suceava.

Potrivit sursei citate, lucrările conferinței se vor desfășura pe parcursul a două zile, în care participanții, studenți, doctoranzi, cadre didactice și publicul interesat, pot opta pentru audierea prezentărilor în plen, a celor pe secțiuni sau pot participa la unul dintre workshop-uri. În cadrul conferinței va avea loc și un concurs studențesc de eseuri pe tema eticii și integrității academice, dotat cu premii.

(M.T.)