Reprezentanți ai Bibliotecii USV au participat la Seminarul Internațional organizat de Biblioteca Științifică a Universității Naționale „Yurii Fedkovych” din Cernăuți

O delegație a Bibliotecii Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, coordonată de Doamna Prof. univ. DHC Sanda-Maria Ardeleanu, din care au făcut parte Anișoara Budui, Adriana Gherasim, Stela Purici și Cristina Șutac, a participat în zilele de 22-23 februarie 2019, la Seminarul internațional intitulat Obiectul științific reprezentând comoara națională a Ucrainei: stare, valorificare, conservare, perspective. Bibliotecarele sucevene au dat curs invitației Domnului Mykhailo Zushman, Directorul Bibliotecii Științifice a Universității Naționale „Yurii Fedkovych” din Cernăuți.

Potrivit reprezentanților USV, de-a lungul anilor, în baza Acordului de colaborare între Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava și Universitatea Națională „Yurii Fedkovych” din Cernăuți (UNYF), precum și a Protocolului de colaborare încheiat între Bibliotecile Universitare pe termen nelimitat, bibliotecarii celor două departamente au avut posibilitatea să efectueze schimburi de experiență profesională, întâlnindu-se la Suceava și la Cernăuţi, în cadrul unor simpozioane, mese rotunde, realizând schimburi și împrumuturi de publicații metodico-științifice din colecțiile bibliotecilor.

Astfel, prin intermediul seminariilor de profil, colectivele celor două biblioteci urmăresc să îşi însușească cele mai bune practici în domeniul asigurării condițiilor optime pentru desfășurarea procesului de învățământ și activității de cercetare științifică.

În dimineața zilei de 22 februarie, delegația suceveană s-a deplasat la Facultatea de Filologie a UNYF, unde Doamna Prof. univ. DHC Sanda-Maria Ardeleanu a purtat discuții cu Doamna conf. univ. dr. Galyna Zagaiska, Șefa Catedrei de Filologie Română și Clasică, doamnele dr. Cristinia Paladean și dr. Felicia Vrînceanu, membre ale catedrei, privind organizarea Colocviului Internațional de Științe ale Limbajului „Eugeniu Coșeriu”, ce va fi găzduit de universitatea parteneră.

La Lectoratul de limba română al USV la Cernăuți a avut loc o întâlnire cu un grup de elevi nord-bucovineni care se pregăteau pentru participare la etapa națională a Olimpiadei de limba română. Delegația din Suceava a donat bibliotecii Lectoratului cărți în limba română din literatura clasică, precum și reviste științifice publicate în cadrul Facultății de Litere și Științele Comunicării.

La Biblioteca Științifică UNYF, la începutul seminarului, delegația suceveană a participat la inaugurarea unei frumoase și interesante expoziții de imagini întitulată „Da, Masaryk”. Expoziția a fost dedicată evocării personalității lui Tomáš Garrigue Masaryk, eminent om politic și de stat, filosof și sociolog, care a militat pentru independența cehilor și slovacilor în timpul Primului Război Mondial și a devenit fondatorul și primul președinte al Cehoslovaciei. Date biografice privind primul Președinte al Cehoslovaciei, Tomáš Garrigue Masaryk, au fost prezentate de Pavel Pešek, Consulul Cehiei în Lviv (Ucraina).

La expoziție au fost prezenți Domnul Edmond Neagoe, consul la Consulatul General al României la Cernăuți, Domnul Mykhaylo Pavliuk, Guvernatorul Regiunii Cernăuți, prof. univ. dr. Oleg Anghelskyi, Rectorul interimar al Universității Naționale „Yurii Fedkovych” din Cernăuți, Doamna prof. univ. dr. Tamara Marusyk și Domnul prof. univ. dr. Petro Fochiuk, prorectori ai instituției cernăuțene. În cadrul acestui moment festiv, Doamna Prof. univ. DHC Sanda-Maria Ardeleanu a rostit un cuvânt de salut din partea comunității academice sucevene.

În continuare, în Sala de Lectură a Bibliotecii Științifice din Cernăuți, împreună cu alți colegi bibliotecari din diverse instituții de învățământ din oraș, delegația suceveană a participat la lucrările seminarului de specialitate. Cuvântul de deschidere a fost rostit de Domnul Mykhailo Zushman, Director al Bibliotecii Științifice a Universității Naționale „Yurii Fedkovych” din Cernăuți. Universitarul cernăuțean a subliniat importanța bibliotecii în cadrul procesului de învățământ superior și activitățile pe care le desfășoară această instituție pentru activitatea comunității academice. Apoi, conducerea bibliotecii a evidențiat și premiat cei mai activi utilizatori ai bibliotecii științifice cu Diploma „Cititorul anului 2018”.

Sesiunea de comunicări a debutat cu prezentarea lucrării Comori ale culturii ucrainene în colecțiile Bibliotecii Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava, susținută în limbile română și ucraineană de Sanda-Maria Ardeleanu și Stela Purici. Au fost enumerate documente tipărite, reprezentând comori ale patrimoniului ucrainean, păstrate în colecțiile bibliotecii, subliniindu-se importanța lor pentru procesul de cercetare și instruire. Pe lângă alte aspecte, s-a arătat că utilizatorii bibliotecii universității sucevene au posibilitatea să consulte lucrările unor cunoscuți autori ucraineni, tipărite în limba ucraineană sau traduse în limba română, precum: Taras Șevcenko, Olga Kobylianska, Arcadie Jukovski, Stelian Gruia, Magdalena Laszlo-Kuțiuk, Ivan Rebușapcă, Aspazia Reguș-Seserman, Olexandr Dobrzhanskyi ș. a. În finalul comunicării, s-a subliniat importanța schimbului de publicații tipărite din diferite domenii între cele două instituții superioare pentru procesul de învățare a limbilor română și ucraineană, a istoriei, economiei celor două țări și s-a subliniat rolul bibliotecilor în acest sens.

Profitând de participarea la seminar, delegația suceveană a donat câteva albume privind patrimoniul cultural-istoric al județului Suceava și o serie de cărți și reviste, publicate la Editura USV, Bibliotecii Științifice a UNYF.

Doamna Valentina Tsymbal, Directoarea Bibliotecii Universității Bucovinene de Stat de Medicină, a prezentat comunicarea Să ne amintim de profesorii noștri, în care a evocat autori cernăuțeni ai unor studii publicate în domeniul medicinii. O frumoasă descriere a activităților desfășurate cu utilizatorii Bibliotecii municipale „Anatoliy Dobrianskyi” a fost realizată de Doamna Oleksandra Shcherbanyuk, directoarea instituției, care a susținut comunicarea Biblioteca orășenească „Anatoliy Dobrianskyi”: centru cultural, păstrător al mediului spiritual al orașului Cernăuți.

Prezentarea Fondului de Carte Rară și manuscrise a Bibliotecii Științifice a Universității Naționale „Yurii Fedkovych” din Cernăuți a fost făcută de către Doamna Oxana Sichkar-Tsymbaliuk, Șef de secție; comunicarea Un manuscris din Evul Mediu a fost prezentată de Doamna Galyna Cheban, bibliotecar principal la secția prelucrării științifice a documentelor și organizării cataloagelor a Bibliotecii Științifice a UNYF; Doamna Oksana Babiuk, secretarul științific al Bibliotecii UNYF, a adus în atenția publicului subiectul La izvoarele creării obiectului patrimoniului național: fondul manuscriselor, incunabulelor, cărții rare și fondul „Bucovinensia” din cadrul Bibliotecii Științifice a Universității „Yurii Fedkovych” din Cernăuți; Doamna Tetiana Murashevich, șeful secției metodico-științifice a Bibliotecii Științifice UNYF, a prezentat lucrarea Paznicul cărții și lumea spirituală a proprietarului – Ex-libris, în care a vorbit despre cărțile vechi, cu ștampile personalizate ale deținătorilor.

În final, au fost expuse concluziile seminarului și formulate noi propuneri de colaborare  între bibliotecile universitare din Cernăuți și Suceava. Colegii din cadrul Bibliotecii Științifice UNYF au fost invitați să participe la Colocviul Internațional Patrimoniul canonic – suport al vitalității și diversității culturale, organizat de Biblioteca Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava în luna aprilie, precum și la Salonul Internațional de carte Alma Mater Librorum – 2019.

În ziua de 23 februarie 2019, la inițiativa Domnului Prof. univ. dr. Mykhailo Zushman, participanții la Seminar au audiat o expunere interesantă cu privire la trecutul orașului Cernăuți, realizată de Doamna Oleksandra Shcherbaniuk, și au beneficiat de o frumoasă prezentare a celor mai importante obiective turistice din centrul fostei capitale a Bucovinei.

În aceeași zi, delegaţia USV a participat la lansările de carte românească organizate la Centrul Cultural Român „Eudoxiu Hurmuzachi” din Cernăuți. Una din cărțile prezentate la eveniment a fost cartea scrisă de Prof. univ. dr. Mihai Iacobescu, Reflecţii privind România Mare (zămislire, evoluţie, prăbuşire). Despre universitarul sucevean și volumele publicate de acesta a vorbit prof. univ. dr. Ștefan Purici, Prorector al Universității „Ștefan cel Mare” din Suceava.

Participarea delegației sucevene la aceste evenimente cultural-științifice confirmă deschiderea pe care o manifestă Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava în planul colaborării cu partenerii din spațiul din afara Uniunii Europene, schimbul de idei, prezentarea bunelor practici, dialogul profesionist, contribuind la cunoașterea culturii, tradițiilor instituționale și obiceiurilor naționale ale celor două țări, la promovarea patrimoniului tipărit din România și Ucraina.