“The New Encyclopaedia Britannica 2009”, acum şi în România, la Biblioteca Bucovinei

Biblioteca Bucovinei „I.G.Sbiera” oferă clienţilor momente şi produse culturale şi editoriale unice în România. Cea mai recentă ofertă pentru cititorii bibliotecii: volumele The New Encyclopaedia Britannica (Encyclopaedia Britannica, Inc. – Jacob E. Safra, Chairman of The Board – Jorge Aguilar-Cauz, President) 2009 Edition By Enciclopaedia Britannica, Inc.

Potrivit Angelei Furtună, scriitoare, publicistă, membră a Uniunii Scriitorilor din România, PR şi Marketing Cultural al Bibliotecii Bucovinei „I.G.Sbiera”, datele tehnice, care dau asigurarea calităţii pentru nelipsitul instrument de lucru frecventat numai de omul mileniului al III-lea, sunt următoarele: Printed in U.S.A., Library of Congress Control Number 2006921233, International Standard Book Number – 10: 1-59339-292-3, International Standard Book Number-13: 978-1-59339-292-5.

Produsul Encyclopaedia Britannica, Inc. conţine mai multe secţiuni. Prima este binecunoscuta Biblie de informare a amatorului de cultură generală: MICROPAEDIA.

Cele 12 volume ale MICROPAEDIA conţin zeci de mii de articole scurte despre personalităţi, locuri, lucruri şi idei, toate aranjate în ordine alfabetică.
MICROPAEDIA poate fi folosită ca o sursă primară de informaţii şi de orientare cognitivă. Ea poate fi utilizată şi ca suport pentru articolele mai lungi din altă lucrare enciclopedică de referinţă, care conţine însă mult mai multe detalii şi reprezintă un orizont de informare şi de cunoaştere mai profound, numită MACROPAEDIA. La rândul ei, MICROPAEDIA este însoţită de referinţele cuprinse într-un INDEX şi de listele de lecturi recomandate prin PROPAEDIA. În final, MICROPAEDIA este acea parte a ENCYCLOPAEDIA BRITANNICA cea mai recomandabilă cititorilor care doresc să se informeze asupra nenumăratelor subiecte din toate câmpurile de activitate ale experienţei umane şi ale istoriei tuturor timpurilor şi locurilor.

MICROPAEDIA a urmat un ciclu de viaţă îndelungat. Astfel, prima ediţie datează din 1768-1771, iar ediţiile ulterioare nu au făcut decât să îmbogăţească şi să cosolideze experienţa editorială a echipei de editori ai mamutului enciclopedic…Aşa s-a ajuns la ediţia a cincisprezecea şi la cele mai recente apariţii.

Însoţind MICROPAEDIA şi MACROPAEDIA, un inedit volum este PROPAEDIA – Outline of Knowledge and Guide to The Britannica – The New Encyclopaedia Britannica in 32 volumes – a cărui misiune este de a aduce puţină ordine metodologică. Acest volum oferă 744 pagini de sisteme de orientare şi cartografiere sistemică.

PROPAEDIA este concepută ca să servească drept ghid punctual al MICROPAEDIA şi MACROPAEDIA Enciclopediei Britannica, permiţând cititorilor să -şi ordoneze planul de lectură în fiecare câmp de cunoaştere sau să se orienteze în fiecare domeniu de informare.

Cât priveşte structura, fiecare din cele 10 părţi, 41 de divizii şi 177 secţiuni care alcătuiesc PROPAEDIA este marcată în tabla de materii printr-un cap de serie, urmat de numărul paginii cu care începe capitolul respectiv.
PROPAEDIA a beneficiat de protecţia unui mare preşedinte american şi a Reginei Marii Britanii, dacă observăm dedicaţia iniţială: Dedicated by permission to George W. Bush, President of The United States of America and Her Majesty Queen Elizabeth II.

Autorii coordonatori sunt somităţi în domeniu: Dale H. Hoiberg – Senior Vice President and Editor, Anita Wolff – Deputy Editor, Theodore Pappas – Executive Editor.

Un alt volum esenţial al monumentalei lucrări este The New Encyclopaedia Britannica – 2009 – Book of The Year, coordonată de Karen Sparks – Director and Editor. Acesta conţine informaţii despre anul 2008: Calendar, Dezastre, Oameni ai anului 2008, Reportaje Speciale, Rapoarte speciale desepre evenimente planetare importante, Evenimente ale anului 2008, de la Arheologie şi până la Religie sau Sport, Lumea în 2008 World, şi, extrem de preţios, un Index.

Ca orice operă bine marketată, Noua Enciclopedie Britanică este însoţită de câteva bonusuri. Deloc de neglijat pentru client.
Primul, un tratat concis despre tot şi toate: From the Editors of The Encyclopaedia Britannica, Revised and Expanded Edition, Britannica Concise Encyclopedia.

Acest volum susţine nevoia de informaţii rapide şi setea de cunoaştere urgentă, care sunt universale şi infinite. Conţine peste 2,8 milioane de cuvinte, 28 000 de intrări. Este rodul a peste 238 de ani de experienţă. Coordonatorul volumului este Anita Wolff, Editor.

Al doilea bonus este şi, last but not least, un superb atlas al lumii: The Encyclopaedia Britannica, World Atlas, 2006

Conţine în principal hărţi, schiţe, planşe, de o calitate exemplară, purtând marca celebră Collins Bartholomew Ltd.
Regăsim, într-o descriere ştiinţifică riguroasă, Lumea de azi, Atlasul lumii, Europa, Africa, America de Nord, America de Sud, Asia, Oceania, Oceane şi Poli. Glosar şi Index.

Biblioteca Bucovinei “I.G.Sbiera” vă aşteaptă să consultaţi oferta descrisă mai sus: The New Encyclopaedia Britannica.
Pentru informare preliminară, puteţi vizita siteul internetic al enciclopediei online: http://www.britannica.com/
Dar calitatea excepţională a superbelor volume o veţi vedea numai la Sala de Lectură a bibliotecii.

loading...