USV organizează workshopul internațional: „O istorie a traducerilor în limba română – secolul XX – Traducerea științelor umaniste, artelor și ecologiei”, la care vor participa cercetătorii din toată țara, dar și din Franța, Republica Moldova și Ucraina


Intră acum și în grupul de

În data de 16 octombrie 2020, la Universitatea  „Ștefan cel Mare” din Suceava va avea loc workshopul internațional intitulat „O istorie a traducerilor în limba română – secolul XX – Traducerea științelor umaniste, artelor și ecologiei”, având ca participanți cercetători din ţară, de la Universităţile din Bucureşti, Cluj, Craiova, Iaşi, Timişoara, Târgu Mureș, Suceava, precum şi din Republica Moldova, Ucraina și Franța.

Potrivit USV, activitățile workshop-ului vor avea loc on-line, iar participanții vor prezenta o parte dintre rezultatele realizate, vor dezbate și vor confrunta puncte de vedere care vor servi drept reper în următoarea etapă de lucru a proiectului. Menționăm că această cercetare răspunde unei necesități de realizare a unei istorii a traducerilor în limba română, inexistentă până acum în cultura noastră, traducerile constituind parte integrantă a patrimoniului intelectual, cultural, ştiinţific și literar al unei culturi.

Evenimentul este organizat de USV, Facultatea de Litere şi Ştiinţe ale Comunicării, între orele 9.00-17.00. Atelierele de lucru vor începe cu transmiterea mesajului de salut din partea Decanatului Facultății de Litere și Științe ale Comunicării, cuvânt ce va fi adresat de d-na conf. univ. dr. Simona Aida Manolache, prodecan, și vor continua cu un bilanț de etapă, prezentat de d-na profesor univ. dr. Muguraș Constantinescu, inițiatoarea proiectului, ce va oferi o imagine a stadiului actual al redactării ITLR.

După o sesiune de întrebări și răspunsuri pe probleme generale și punctuale legate de dinamica cercetării și de redactarea propriu-zisă a ITLR, moderată de membre ale comitetului științific al proiectului, în persoana d-nei profesor univ. dr. Rodica Dimitriu (UAIC), d-na prof. univ. dr. Rodica Lascu-Pop (UBB) si d-na prof. univ. dr. Muguraș Constantinescu (USV), se va discuta fiecare capitol în parte, cu un accent deosebit pe traducerile din științele umaniste, arte și ecologie. Coordonatorii de capitole vor modera discuțiile în cadrul sesiunilor ce le sunt rezervate. Cum participanţii la acest workshop international (în jur de 50 confirmând prezența on-line) acoperă domenii dintre cele mai diverse – genuri literare, ştiinţe, tehnică, artă, ştiinţe umaniste, religie, istoria limbii, terminologie, filosofie, studii juridice și medicale, ecologie, istoria artei, a arhitecturii, a cinematografului etc, specializaţi în limbile de mare circulaţie (engleză, germană, rusă, franceză, italiană, spaniolă) dar şi în arabă, japoneză, coreeană, chineză, norvegiană, finlandeză, daneză,  portugheză, turcă, poloneză, idiş şi altele, echipa de proiect iși pune mari speranțe în această întâlnire de lucru, care poate oferi soluțiile potrivite la problemele și situațiile apărute pe parcurs.

Acest proiect de mare anvergură, original și deschizator de noi orizonturi de cercetare prin tematică, reunește cercetători din 13 universități din țară și străinătate, precum : Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca, Universitatea „A.I. Cuza”, Iași, Universitatea din București, Universitatea de Vest, Timișoara, Universitatea din Craiova, Universitatea„Lucian Blaga”, Sibiu, Universitatea de Stat „B. P. Hașdeu” din Cahul, Republica Moldova, Universitatea „Yurii Fedkovici”, Cernăuți, Ucraina, Universitatea din Saarland, Germania, Universitatea Națională și Capodistriană din Atena , Grecia, Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie „G.E. Palade” din Târgu Mureș, Universitatea Alicante, Spania, London College of Fashion. Acestora li se alătură cercetători de la Institutul de Istorie și Teorie Literară „G. Călinescu”, București, de la Institutul de Lingvistică al Academiei Române „Iorgu Iordan – Alexandru Rosetti”, București, de la Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” al Academiei Române, Târgu Mureș, și de la Institutul de Lingvistică şi Istorie Literară „Sextil Puşcariu”, Cluj-Napoca. Echipa de proiect are onoarea de a colabora, de asemenea, cu Biblioteca Națională a Franței, de la Paris.

O istorie a traducerilor în limba română – secolul XX – Traducerea științelor umaniste, artelor și ecologiei” este un proiect finanțat de MEN și privește cultura noastră, vizând îmbogățirea partimoniului cultural românesc cu o lucrare care să reflecte munca traducătorilor în limba română de-a lungul secolului XX, într-o prima etapă, urmând ca cercetarea să continue și pentru secolele precedente.


Intră acum și în grupul de