Expoziție de pictură Ilie Boca la Muzeul de Istorie Suceava


Intră acum și în grupul de

Muzeul Național al Bucovinei invită publicul sucevean la expoziția de pictură Ilie Boca. Evenimentul va avea loc în perioada 7 mai – 11 iulie 2021.

Vernisajul expoziției, deschisă în Sălile de expoziții temporare de la Muzeul de Istorie, va avea loc pe 7 mai 2021, ora 13.

Curatorul expoziției, criticul de artă Oliv Mircea va susține cu această ocazie, conferința cu titlul „Caracterul simbolic și experiența estetică a lumii lui Ilie Boca”.

Proiectul se desfășoară în cadrul Programului „Paștele în Bucovina”, inițiat de Consiliul Județean Suceava.

În dialog cu scriitoarea Carmen Mihalache, Ilie Boca spune despre arta sa:

„Aventura facerii lucrărilor mele este lupta pentru găsirea expresivității, pentru organizarea stilistică a materiei colorate. Care trebuie să aibă trăire, o viață a ei. Cîntăresc cu mare atenție tot ce fac. Sunt într-o permanentă stare de veghe, niciodată mulțumit pe deplin. Vine ea și mulțumirea…. Meșteșugul, înțelegerea se cîștigă numai printr-un efort constant. Să fii mereu cu gîndul la perfecțiune, să aspiri la ea neîncetat, să te construiești treptat, răbdător. Să te duci înspre ceea ce poți să fii.”

Criticul de artă Oliv Mircea scria:

„În toată opera picturală a lui Ilie Boca, în buna descendență a lui Marc Chagall și a portretisticii lui Paul Klee și Henri Matisse prezentul este proteiform. El trebuie luat în limitele a ceea ce el este. Sunt amestecate, în icoanele în care pictorul face să se ivească „extazul și inerția”, o suspendare și o perplexă încetinire, care fac ca sensul tragicului să fie din ce în ce mai evident în lumea în care accelerarea dramatică și abruptă devine monedă curentă. Pictorul pare că leagă acest tragic de o adâncă predestinare. Oricum, ea e o căutare și o găsire, e un fel de lux. E ceva aristocratic, în măsura în care o asemenea încetinire contrastează cu activismul ambiant, cu agitația existențială și ideologică, ce devin obligatorii pentru orice existență.

….

În toată pictura lui Ilie Boca este o referință la tradiție, adică la ceea ce este dat odată pentru totdeauna și care nu poate fi decât repetat. Aici viața, vitalismul se exprimă cu forță. Repetițiile despre care vorbim au menirea de a suspenda timpul linear și, prin urmare, să marcheze întoarcerea

la mit și la tragic. Imaginarul pictorului Ilie Boca reia mereu și mereu tematici jungiene și suprarealiste, care trimit la ordinea sincronicității în care trecutul, prezentul și viitorul, au fost trăite întru-un fel de ciclicitate uroborică. O traiectorie care îmbrățișează lumina și întunericul, rațiunea

și iraționalul, arhaicul și cea mai avansată modernitate.”

Președintele Asociației Internaționale a criticilor de artă, ambasadorul Dan Hăulică remarcase valoarea pictorului Ilie Boca încă de la primele expoziții ale acestuia în București:

„Bogăție de imagini, dificultăți ale bogăției, – cu ele au avut a se confrunta organizatorii unei expoziții ca aceea a lui Ilie Boca…. : teancuri enorme de picturi pe carton, pe hârtie, – urcând vertical pentru a deveni o neîntreruptă friză, de-a lungul pereților, sau un dispozitiv suspendat, ca niște lungi pupitre avansând aeriene, învoalate de culoare și forme investind vectorial spațiul, volumetria sălii; sau coborând aproape de sol, la o înălțime lesne de citit, cataractă adusă blajin la îndemâna celui ce ar voi să și-o însușească fracționat și familiar, să apuce foiletând, inumerabilul.

Cu toată gratitudinea pe care o păstrează pentru această zestre de acuitate și de organizare compozițională, Boca se ferește a confunda lecția vie a meșterului și poncifele. O folosește pentru un drum al său, pentru un ideal căruia el îi spune „nedescoperitul”; în numele căruia merită să-ți ațintească o privire mereu curate asupra lucrurilor din preajmă, din satele Țării de Sus, de unde pornesc în copilărie întâile lui întrebări și unde i se întorc statornic visele, de pe dealurile și muncelele din jurul Tescanilor, străbătute de Ilie cu pași de o poștă, din Berzunții unde trudește să implanteze falanstere de picture ori din urbea lui Bacovia, gospodărește îndrăgită, viteaz și stenic. Un astfel de itinerar configurează o Moldovă care e dincolo de suspinul delicvescent, o provincie altcum decât inhibitorie. Artistul o resimte ca un teren de experiențe fără partipris, de o incoercibilă suplețe tehnică. Agită în creuzetul ei disparității care se dovedesc fertile, dă la iveală contradicții cu efect benefic, pentru anvergura creației.”

Ilie Boca s-a născut la 21 februarie 1937, în Comuna Botoșana, Jud. Suceava

Absolvent al Institutului de Arte Plastice și Decorative „Nicolae Grigorescu”, București, promoția 1967, clasa prof. Alexandru Ciucurencu.

Din 2021, Ilie Boca este cetățean de onoare al Județului Suceava.


Intră acum și în grupul de