Festivalul „Silvestru Lungoci”, la editia a XVI-a

Centrul Cultural Bucovina, prin secţia Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Suceava organizează duminică, 27 iunie a.c. în localitatea Horodnic de Jos, cea de-a XVI-a ediţie a Festivalului- concurs judeţean de interpretare a folclorului muzical – instrumente aerofone – „Silvestru Lungoci”.

Omagiind tradiţia folclorului muzical din Bucovina, cu interpreţii săi originali, repertoriul de importantă valoare stilistică şi artistică, diversitatea instrumentelor muzicale, Festivalul – concurs „Silvestru Lungoci” îşi propus păstrarea, promovarea şi conservarea acestor moşteniri (în mod special cele din vatra Rădăuţilor) precum şi omagierea virtuozului poliinstrumentist bucovinean intrat în nemurire alături de marii corifei ai artei folclorice româneşti.

Alături de instrumentele tradiţionale aerofone (tilincă, fluieraş, fluier mare, cimpoi, nai etc.), festivalul vizează şi instrumente aerofone moderne (clarinet, trompetă).

Festivalul are trei secţiuni: poliinstrumentişti (cel puţin trei instrumente arhaice şi moderne), monoinstrumentişti (instrumente arhaice sau moderne) şi orchestre. Concursul se va desfăşura într-o singură etapă, iar comunicarea rezultatelor şi acordarea premiilor, vor avea loc după un spectacol susţinut de invitaţi speciali. Notarea concurenţilor se va face ţinând cont de autenticitatea repertoriului, pregătirea tehnico-stilistică, frazare, calitatea sunetului şi valoarea tipică a costumului pe care îl poartă. Festivalul va avea un juriu format din specialişti ai genului, folclorişti, dirijori şi interpreţi consacraţi.

Silvestru Lungoci s-a născut în Horodnic de Jos la 9 ianuarie 1939. Pasiunea pentru muzică populară şi pentru vechile instrumente muzicale i-a călăuzit paşii spre Ansamblul artistic profesionist „Ciprian Porumbescu” din Suceava începând cu 1960, iar din anul 1961 a intrat prin concurs în orchestra ansamblului.

Silvestru Lungoci a cântat la început din fluierul tipic al Bucovinei şi ţinuturilor din partea de miază-noapte a Moldovei, cel cu ţeava cilindrică, complet deschisă la ambele capete, în cadrul ansamblului, a învăţat să cânte şi din fluierul mare moldovenesc, interpretând doine, bocete, cântece tărăgănate şi jocuri domoale.

Silvestru Lungoci a avut marele merit de a fi reintrodus în Bucovina bătrânul fluier (cavalul) şi cimpoiul, instrumente prezente în vestitele tarafuri de lăutari de altădată, folosindu-le cu pricepere în cadrul orchestrei din care făcea parte, în afară de instrumentele menţionate, Silvestru Lungoci a fost interpret neîntrecut şi la tilincă, ocarină şi nai.

Marele rapsod a plecat pe drumul fără întoarcere după o scurtă, dar amară suferinţă, într-o zi de februarie a anului 1993, doborât ca un arbore în furtună, despărţindu-se cu greu de cei dragi, şi a fost înmormântat în cimitirul bisericii Înălţarea Sfintei Cruci” din Călugăriţa, alături de părinţii săi. Pentru cei care l-au cunoscut ca interpret de frunte al ansamblului „Ciprian Porumbescu” din Suceava, dar şi ca rapsod neîntrecut al folclorului bucovinean, artistul originar din Horodnic de Jos a fost pe tot parcursul vieţii sale un „bucovinean de omenie”, aşa cum obişnuia el însuşi să spună despre oamenii acestor locuri.