Daniel Hrenciuc isi lanseaza cartea “Evreii in Bucovina”

Fostul director al Direcţiei pentru Cultură şi Patrimoniu Naţional Suceava, istoricul Daniel Hrenciuc, îşi lansează vineri, 8 octombrie, la ora 17.00, în Sala de Arte a Bibliotecii Bucovinei, cartea intitulată “Evreii in Bucovina”. Evenimentul va avea loc în cadrul Simpozionului “O cultură a supravieţuirii”, organizat de Consiliul Județean Suceava și Biblioteca Bucovinei pentru comemorarea Zilei Holocaustului din România (9 octombrie) și a marcării unei noi sesiuni din manifestarea “2010 – Anul Paul Celan (inițiată în ianuarie 2010 de Biblioteca Bucovinei).

Autorul vorbeşte pe coperta a IV-a a cărţii sale despre „Evoluţia istorică a evreilor în spaţiul bucovinean care a cunoscut momente extrem de complexe şi de controversate de la aşezarea acestora în diferite localităţi ale Bucovinei istorice (urbane sau rurale) şi afirmarea lor drept o comunitate puternică şi influentă, până la momentele delicate ulterioare unirii Ducatului Bucovina cu Regatul Român şi implicit, într-o directă relaţie cu evoluţiile înregistrate pe plan european în ceea ce priveşte fenomenele de mare unicitate şi tragism specifice Holocaustului. Forţa şi contribuţia comunităţilor evreilor bucovineni – în majoritate askenarzi, adică proveniţi din Galiţia şi Imperiul Rus – la cultura şi spiritualitatea Bucovinei – dincolo de reperele economice, comerţ şi finanţe bănci – au fost de-a dreptul impresionante, dovadă fiind personalităţile afirmate în spaţiul bucovinean în frunte cu Paul Celan (Paul Antschel): Moses Barasch, Jacob Eisenscher, Arthur Kolnik, Şlomo Lerner, Iţic Manger, Eliezer Steinbarg, Moses Rosenkrantz, Eric Singer, Rose Ausländer, Victor Wittner, Isac Schneyer, Clara Bloom, Alfred Kitner, Immanuel Weissglass, Alfred Gong, Alfred Margul Sperber”.

Daniel Hrenciuc pomeneşte în volumul său despre perioada dintre cele două războaie mondiale ca reprezentând un capitol complex şi sensibil, îndelung studiat şi analizat, dar încă insuficient de bine cunoscut, în principal datorită dificultăţilor accesului la sursele primare în perioada comunistă.

„Intervalul temporar interbelic a fost scurt, însă extrem de dens în evenimente determinante pentru destinul umanităţii prilejuind, în cazul minorităţilor naţionale din Bucovina istorică, a evreilor mai ales în cazul de faţă, un simbol al alterităţii, o dezbatere ideologică, politică, spirituală, comportamentală şi conceptuală extrem de profundă. Integrarea Bucovinei istorice în tiparele Regatului Român a reprezentat marea provocare pentru autorităţile române, interesate în impunerea rapidă a etnocentrismului în pofida profilului pluriconfesional, central-european al acestei provincii”, subliniază autorul în lucrarea sa.

Daniel Hrenciuc este Cercetător ştiinţific principal, grad III, la Centrul de Istorie şi Civilizaţie Europeană Iaşi, Filială a Academiei Române, doctor în ştiinţe istorice, specializarea Istoria contemporană universală cu teza „Relaţiile româno – polone în etapa 1918-1934”, publicând volume ca „România şi Polonia (1918 – 1931) Relaţii politice, diplomatice şi militare”, Botoşani, Ediţia I, Editura Axa, 2002, „Din istoria polonezilor în Bucovina (1774 – 2002)”, Suceava, Uniunea Polonezilor din România, 2002, Istoria şi tradiţiile minorităţii polone, Suceava, Editura Universităţii, 2004, respectiv „Evreii în Bucovina (1774-1939), Ed. TipoMOLDOVA Iaşi, ş.a.

Evenimentul va fi prezentat de Dr. Florin Pintescu.

loading...