„Zilele asistentei sociale”, celebrate la Biblioteca Bucovinei


Intră acum și în grupul de

Consiliul Judeţean Suceava, Biblioteca Bucovinei „I.G.Sbiera”, împreună cu Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali, organizează „Simpozionul de asistenţă socială”, prilejuit de „Zilele Asistenţei Sociale”, la care au fost invitaţi să participe membri ai Colegiului Naţional al Asistenţilor Sociali, asistenţi sociali şi studenţi ai secţiilor de asistenţă socială din cadrul universităţilor, cadre universitare, reprezentanţi ai autorităţilor publice, organizaţii neguvernamentale, alţi specialişti ce contribuie la dezvoltarea asistenţei sociale.

Evenimentul va avea loc în Sala de Arte „Elena Greculesei” a Bibliotecii Bucovinei, în data de 24 martie, începând cu orele 12.00.

Orice societate s-a confruntat mereu cu situaţii problematice apărute ca urmare a insuficienţei resurselor, a calamităţilor naturale, a conflictelor intra sau intercomunitare. Statul, prin autorităţile publice centrale şi locale, precum şi societatea civilă, intervin pentru rezolvarea acestor situaţii problematice, având ca scop satisfacerea nevoilor sociale şi creşterea calităţii vieţii. Una dintre pârghiile utilizate în acest sens este activată prin sistemul naţional de asistenţă socială, iar pe acest fundal, profesia de asistent social a căpătat contur şi esenţă. Elementele de plecare în construirea sistemului de valori ale profesiei de asistent social au fost respectarea demnităţii şi integrităţii fiinţei umane şi recunoaşterea democraţiei ca o cerinţă esenţială a vieţii sociale.

Tot mai multe universităţi au inclus în oferta programelor de studii la nivel de licenţă şi masterat asistenţa socială şi tot mai multe instituţii au în organigramă posturi de asistent social.

La nivelul judeţului Suceava, 52 de furnizori de servicii sociale sunt înregistraţi în Registrul Electronic Unic al Serviciilor Sociale. Un număr de 10 dintre aceştia reprezintă primării în cadrul cărora funcţionează servicii publice de asistenţă socială acreditate conform legislaţiei în vigoare.

E o realitate faptul că numărul serviciilor sociale oferite diverselor categorii de beneficiari (copii/adulţi cu dizabilităţi, familii aflate în dificultate, vârstnici, persoane fără loc de muncă, alte categorii aflate în risc de marginalizare socială) este mult mai mare, fără ca furnizorii să respecte prevederile legale referitoare la organizare şi funcţionare. De asemenea, multe dintre posturile de asistent social din sistemul public şi privat sunt ocupate de persoane care nu dispun de o pregătire de specialitate în domeniu, ceea ce este în detrimentul calităţii serviciilor oferite şi respectiv a satisfacţiei beneficiarilor.

În acest context, un moment de reflecţie şi analiză, de promovare a profesiei de asistent social la nivel naţional e necesar şi în acelaşi timp posibil prin organizarea unor evenimente care marchează „Zilele asistenţei sociale”.

În luna martie a fiecărui an, Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali sărbătoreşte acest eveniment, tema pentru acest an fiind: ”Dreptul la asistenţă socială”. Scopul evenimentului este oferirea de informaţii organizaţiilor şi publicului larg despre profesia de asistent social şi de a promova şi a arăta contribuţia asistenţei sociale în cadrul societăţii.

Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali este autoritatea profesională în domeniu care reprezintă, apară şi promovează drepturile şi interesele membrilor la nivel local, naţional şi internaţional, apară onoarea, libertatea şi independenţa profesională a asistentului social în exercitarea profesiei, asigură respectarea de către asistenţii sociali a obligaţiilor care le revin faţă de beneficiari, instituţii şi societate, în concordanţă cu normele deontologice ale profesiei.

Simpozionul de la Suceava va fi organizat pe trei secţiuni, după cum urmează: Secţiunea 1: Asistentul social – agent de schimbare pozitivă într-o perioadă cu dificultăţi socio-economice majore – propuneri de îmbunătăţire a calităţii actului de asistenţă socială din România, Secţiunea 2: Viitorul asistenţei sociale – alegere şi necesitate – perspective privind evoluţia profesiei de asistent social, respectiv Secţiunea 3: Cerere şi ofertă în asistenţa socială – cerinţele de pe piaţa muncii în ceea ce priveşte pregătirea profesională în asistenţa socială versus oferta universităţilor în termeni de cunoştinţe, abilităţi şi competenţe ale absolvenţilor de asistenţă socială.

Mai multe informaţii legate de „Zilele asistenţei sociale” pot fi obţinute de la persoana de contact: Ecaterina Croitor, telefon: 0752/012.768, e-mail: [email protected].


Intră acum și în grupul de