ANUNŢ PUBLICITAR


Intră acum și în grupul de

DIRECŢIA SILVICĂ SUCEAVA, cu sediul în Suceava, B-dul 1 Mai nr. 6, telefon 0230/217685, fax 0230/521783 anunţă organizarea unei

LICITAŢII DE MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ ŞI APROPIATĂ LA DRUM AUTO
şi anume:

I.MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ PE SPECII, ŞI SORTIMENTE, după cum urmează:

Lemn rotund pentru cherestea răşinoase – 9153 mc
Lemn rotund pentru cherestea fag – 2021 mc
Lemn rotund pentru cherestea stejar şi paltin – 194 mc
Lemn rotund pentru cherestea diverse tari – 50 mc
Lemn rotund pentru cherestea diverse moi – 63 mc
Lemn rotund şi despicat pentru constructii – 63 mc
Lemn rotund şi despicat pentru celuloză – 238 mc
Lemn subtire 148 mc
Lemn foc – 1642 mc

TOTAL MASĂ LEMNOASĂ FASONATĂ – 13572 mc

II.MASĂ LEMNOASĂ DIN CONFISCĂRI, după cum urmează:

Cherestea rasinoase cls C – 48,657 mc
Lemn rotund pentru cherestea – 119,190 mc
Lemn foc – 18,140 mc

TOTAL MASĂ LEMNOASĂ CONFISCĂRI -185,987 Mc

Licitaţia va fi publică, deschisă, cu strigare şi se va desfăşura în ziua de 5 aprilie 2011, ora 900, la sediul Direcţiei Silvice Suceava.

Ordinea ocoalelor la licitaţie este următoarea: Brosteni, Crucea, Cîrlibaba, Pojorîta, Frasin, Stulpicani, Gura Humorului, Solca, Marginea, Putna, Falcau, Brodina, Mălini, Râsca şi Dolhasca.

Cantităţile de masă lemnoasă oferite la licitaţie pe partizi, specii, sortimente şi ocoale silvice, cât şi preţurile de pornire la licitaţie vor fi puse la dispoziţia agenţilor economici prin Biroul Comercial-Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, precum şi la sediul ocoalelor silvice. De asemenea listele de licitaţie se pot consulta şi pe internet pe site-ul Direcţiei Silvice Suceava la adresa www.silvasv.ro (opţiunea „licitaţii”).

Preselecţia şi înscrierea la licitaţii a agenţilor economici va avea loc in ziua de 31 martie între orele 900-1600, ocazie cu care fiecare agent economic va depune Certificatul constatator cu privire la structura acţionariatului eliberat de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Judeţean, valabil 90 de zile de la data eliberării, în copie certificată pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al persoanei juridice.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Producţie din cadrul Direcţiei Silvice Suceava, la telefoanele 0230/217685, interior 116 sau 0230/521641.


Intră acum și în grupul de