Regele poeziei idis va fi celebrat la Biblioteca Bucovinei “I.G.Sbiera” din Suceava

Biblioteca Bucovinei “I.G.Sbiera” invită sucevenii luni, 30 mai, de la ora 17.00, în
Sala de Arte “Elena Greculesei”, unde va a avea loc o manifestare menită să celebreze 110 ani de la nașterea poetului ITZIK MANGERREGELE POEZIEI IDIȘ, anunţă scriitoarea Angela Furtună, responsabil PR în cadrul instituţiei.

Potrivit sursei menţionate, Itzik Manger (30 mai 1901, Cernăuți, Bucovina – 21 februarie, Gedera, Israel) a fost o personalitate originală plecată cândva din Bucovina, care şi-a construit un destin de notorietate mondială. Cunoscut ca un important autor de limbă idiș și un renumit interpret, un autoproclamat bard de muzică folk care a creat și performat cu succes în Bucovina, România, Polonia, Franța, Anglia și, în cele din urmă, în Israel, Itzik Manger a cucerit lumea.

“Începând cu anul 1929, Itzik Manger pleacă în exil, mai înâi la Varșovia, continuând să-și dezvolte literar temele preferate, în poeme ce vorbesc despre durerea de a trăi în lumi marcate de segregare asupra cărora scriitorul proiectează deopotrivă empatia, serenitatea și compasiunea față de suferința umană universală. Etica bunei conviețuiri și a dialogului intercultural – virtuți specifice vieții din ștetl-urle Estului Europei – adaugă proeminențe iluministe neașteptate mărcilor estetice tradiționale ale simbolisticii iudaice laice și religioase, la care Itzik Manger recurge ca la niște tușe pointilliste ce portretizează și ipostaziază psihologii, naturi umane neașteptate, sentimente, elanuri existențiale, toate desenate pe canavaua plină de forță, rafinament și ironie a literaturii resimțită ca stil de viață. Remarcabile sunt contribuțiile sale la dezvoltarea și promovarea teatrului idiș, pe ramura viguroasă a respectabilului Abraham Goldfaden, care i-a fost model”, menţionează scriitoarea.

Întâlnirea dedicată marelui poet Itzik Manger va fi moderată de scriitoarea Angela Furtună.

Manifestarea va avea loc cu sprijinul Bibliotecii Bucovinei „I.G.Sbiera”, Consiliului Judeţean Suceava, Comunităţii Evreilor din Suceava, Uniunii Scriitorilor din România – Filiala Iaşi, Librăriilor Alexandria şi a forum-ului www. agonia.ro, cu participarea Colegiului Național “Ștefan cel Mare” Suceava, Colegiului Național “Mihai Eminescu” Suceava şi a Colegiului de Artă “Ciprian Porumbescu” Suceava.