A fost lansat primul proiect iniţiat de un ONG sucevean şi derulat la nivel naţional

Proiectul „Împreună cu şi pentru resortisanţii ţărilor terţe!”, finanţat prin Fondul European pentru Integrarea Resortisanţilor Ţărilor Terţe, Programul Anual 2008 cu numărul de referinţă IF/08.02-02, a fost lansat miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă, ce a avut loc în sala „Nicolae Labiş” din incinta Prefecturii Suceava.

Potrivit managerului proiectului, Adriana Otilia Lungu, „Împreună cu şi pentru resortisanţii ţărilor terţe!” este realizat în parteneriat cu Centrul Regional de Resurse pentru ONG-uri Suceava (CenRES) şi este primul proiect iniţiat de o organizaţie non-guvernamentală suceveană care va fi derulat la nivel naţional.

Oficiul Român pentru Imigrări din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor asigură finanţarea proiectului, ce va fi derulat la nivel naţional de către Asociaţia pentru Rezolvarea Alternativă a Disputelor (ADRA). În cadrul proiectului care se va desfăşura până la finele lui 2009, se va urmări crearea unui cadru de informare şi integrare socială a resortisanţilor ţărilor terţe ( RTT ) care se află pe teritoriul României, prin elaborarea unui instrument de diseminare de informaţii cu privire la drepturile, obligaţiile şi oportunităţile de integrare a acestora.

Printre activităţile din cadrul proiectului se numără: realizarea de materiale de informare şi de promovare, elaborarea unui Ghid adresat resortisanţilor cu privire la drepturile, obligaţiile şi oportunităţile de integrare pe care aceştia le au în România, desfăşurarea a 5 seminarii la nivel naţional în care se va dezbate Ghidul adresat RTT, diseminarea rezultatelor şi a modelului de bună practică. În luna noiembrie a acestui an va fi lansat manualul adresat resortisanţilor, ghid care urmează să fie editat în 6 limbi străine, una de circulaţie internaţională – limba engleză şi celelalte limbi vor fi alese în funcţie de naţionalitatea majorităţii resortisanţilor.

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt 5500 de resortisanţi cu şedere legală în România, 100 de reprezentanţi ai serviciilor pentru imigrări judeţene, ai Centrelor Regionale de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de azil şi ai altor instituţii publice locale implicate în integrarea socială a RTT.

loading...