Cum a ajuns o hotărâre „de principiu” adoptată în 2017 la baza unui contract de consultanță vizând obținerea finanțării pentru amenajarea Parcului Șipote


Intră acum și în grupul de

În toamna anului 2020 Guvernul României a aprobat o hotărâre privind transferul Parcului Șipote și a Pădurii Zamca municipiului Suceava, iar sucevenii au fost chemați să se pronunțe, săptămâna trecută, asupra unui proiect de amenajare al Parcului Șipote realizat deja și pentru care însă nu se făcuse nicio consultare publică privind tema de proiectare și niciun concurs de proiecte așa cum dădea asigurări primarul Ion Lungu în septembrie 2020.

Întreaga afacere a început în 2017 când Consiliul local Suceava a aprobat de principiu, amenajarea pădurilor-parc Șipote și Zamca, care nu erau în proprietatea municipiului cu excepția unei parcele de 4 hectare din zona Pădurii Zamca.

În ședința de atunci consilierii locali au fost avertizați că nu se pot adopta decizii pentru o presupusă viitoare proprietate.

Ion Lungu inițiase proiectul în timp ce în Parlament legea privind transferul pădurilor-parc către administrațiile locale era abia în faza de dezbatere.

Potrivit procesului-verbal al ședinței de Consiliu local din 28 septembrie 2017, primarul Ion Lungu arăta că în „ideea optimistă” că legea privind transferul pădurilor-parc către administrațiile publice locale va fi aprobată în Parlament, ar trebui să se pregătească pentru un proiect de amenajare a pădurilor-parc Zamca și Șipote, menționând însă că municipalitatea deține 4 hectare în zona Pădurii Zamca.

În acea ședință a fost completat proiectul cu un amendament al consilierului PNL Angela Zarojanu, privind includerea, tot de principiu, a amenajării un Orășel al copiilor în zona Parcului Șipote.

De remarcat este poziția adoptată de Vasile Mocanu, director al Oficiului de Cadastru și consilier local PSD la acea dată, care a atras atenția că proiectul nu poate face referire la o viitoare presupusă proprietate.

El a spus atunci că municipiul are o parcelă de teren în proprietate în Pădurea Zamca și că putea să amenajeze zona încă din 2005, dar că nu este normal să se amestece în același proiect terenuri pe care primăria le deține cu presupuse viitoare proprietăți.

În aceeași ședință era prezentat pentru dezbatere și un proiect inițiat de consilierii locali PSD care făcea referire doar la terenul deținut în proprietate de municipiu, proiect care a fost respins.

Mai mult, din discuțiile din ședință a reieșit că municipiul Suceava a dat o parte din terenul din zona Pădurii Zamca pentru Școala Filadefia.

Secretarul Consiliul Local, Ioan Ciutac, a explicat că terenul fusese în domeniul privat al municipiului Suceava când s-a alocat o suprafață Școlii Filadefia și că ulterior a fost trecut în domeniul public al municipalității.

Proiectul a fost atunci adoptat cu 15 voturi PNL, PMP și ALDE și 7 abțineri din partea consilierilor PSD.

La un an distanță, primarul încheia un contract cu o firmă din Iași pentru amenajarea Parcului Șipote, fără ca la acea dată parcul să fie în proprietatea municipalității și fără să existe o dezbatere sau o consultare pentru tema de proiectare.

Astfel, a fost contractate cu 98.800 de lei servicii de consultanță ale unei firme din Iași, prin atribuire directă, pentru obținerea finanțării prin POR 2014-2020 pentru amenajarea Zonei de Agrement Parc Șipote.

Deși se baza pe o hotărâre „de principiu” municipalitatea a încheiat contracte pentru realizarea unor investiții pe terenuri care nu le avea în proprietate, iar documentația făcută atunci a ajuns acum să fie prezentată pentru a fi dezbătută de suceveni deși nu au existat consultări privind tema de proiectare și cum va fi amenajată cea mai importantă zonă verde a municipiului Suceava.


Intră acum și în grupul de