Răspuns șocant al ministrului Digitalizării la întrebarea deputatului Ioan Bălan despre digitalizarea administrației locale: Nu sunt încă funcționale structurile specializate în cadrul ministerului care să gestioneze domeniul „Digitalizare”


Intră acum și în grupul de

Ministrul Cercetării, Inovării și Digitalzării, Ciprian Sergiu Teleman, a oferit un răspuns halucinant la întrebarea deputatului PNL de Suceava despre digitalizarea administrației locale arătând că nu sunt funcționale în minister structurile specializare  din domeniul „Digitalizare” și că îi mulțumește pentru înțelegere.

Deputatul liberal sucevean a solicitat informații de la acest minister privind demararea programelor pentru digitalizarea administrațiilor publice locale.

În răspuns, ministrul Teleman îi mulțumește deputatului pentru întrebări și, mai mult, arată că acestea au „permis un moment de reflecție și totodată oportunitatea de a ne reconsidera prioritățile, în funcție de bugetul care a fost alocat prin Legea bugetului, pentru domeniul digitalizării”.

El chiar este încântat de preocuparea pe care Ioan Bălan o manifestă față de domeniul digitalizării și că îl duce cu gândul că în viitor îl va avea permanent alături și că va sprijini demersurile ministerului pentru atingerea obiectivului privind digitalizarea României.

 Ministrul prezintă deputatului sucevean direcții generale stabilite de Guvern în cadrul PNRR privind digitalizarea și că ar fi finanțabile proiecte de transformare/ tranziție digitală, inclusiv prin robot process automation, a serviciilor administrație publice centrale și locale, esențiale pentru ca cetățenii și companiile să poată obține servicii publice eficiente și de calitate de la distață, infrastructura IT C (hardware, software, servicii LT) necesară digitalizării serviciilor (pentru oricare din procesele aferente serviciilor – frontend sau backend), interoperabilitate, securitate cibernetică, standardizare, semnătură electronică, identitate electronică, single sign on, dar și implementarea de alte instrumente specifice transformării digitale, în valoare maximă de 100.000 mii lei.”

Ministrul mai arată că potrivit programului de guvernare, Guvernul va dispune și măsurile necesare, asigurarea  finanțării atât prin  Planul  Național de Redresare și Reziliență, cât și de la bugetul  de stat, menționând că digitalizarea va cuprinde toate autoritățile și instituțiile centrale și locale și se va face treptat, în etape, iar în prima etapă se are în vedere digitalizarea de bază a  administrației  publice, indiferent de marimea acesteia, conform standardelor de baza și obiectivelor asumate.

La întrebarea legată de necesarul de finanțare pentru primăriile mici care nu au finanțare și nici experiență în domeniul digitalizării, ministrul spune că nu contează marimea instituției, ci măsurile tehnico-organizatorice pentru proiectarea, construirea, dezvoltarea și asigurarea funcționării arhitecturii de conectivitate și interconectivitate a acestora, pentru pregatirea personalului administrației pentru folosirea competentă a digitalizării.

Teleman mai susține că măsura pe care o vede de competența Ministerului, prin Autoritatea pentru Digitalizarea României, o constituie transparența întregului proces de accesare, folosire, rezultate și bune practici .

„O altă modalitate pe care o avem în vedere, în ceea ce privește digitalizarea accesării fondurilor europene nerambursabile este să realizăm standarde naționale și proceduri prin care să facem intuitivă activitatea, să creăm un call center care să sprijine cu soluții tehnice utilizatorii”, mai scrie ministrul care precizează că „problematica rămâne deschisă”.

În ceea ce privește întrebarea lui Ioan Bălan dacă suma de 100.000 lei/ beneficiar este suficientă  achiziția  de echipamente/ computere/rețele / sisteme software sau dacă ministerul are în vedere să majoreze acest plafon,  ministrul spune că pentru prima etapă, care cuprinde mai multe faze, a procesului de digitalizare suma de 100.000 lei/beneficiar este suficientă pentru că măsurile tehnico – organizatorice și administrative din prima etapă, printre altele, se referă în principal la o cartografiere a sistemelor existente, elaborarea și aprobarea unor standarde nationale privind arhitectura sistemelor de informatică, elaborarea caietelor de sarcini și publicarea acestora, pregătirea întregului personal, testarea aplicațiilor și altele.

„Ministerul Cercetării, Inovării și  Digitalizării este nou înființat, prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 212/28.12.2020 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 1397 din 29 decembrie 2020 și, până la această dată, nu a fost adoptată Hotărârea de Guvern privind organizarea și funcționarea Ministerului  Cercetării, Inovării și Digitalizării, fapt pentru care, înca nu sunt  constituite și  funcționale  structurile  specializate în cadrul ministerului care să gestioneze domeniul „Digitalizare”  și din acest considerent problematica rămâne deschisă. Mulțumim pentru ințelegere!”, se arată în finalul răspunsului semnat de ministrul Ciprian Sergiu Teleman. 


Intră acum și în grupul de