Primarul Ion Lungu convoacă CL Suceava în ședință extraordinară pentru înlocuirea viceprimarului USR Teodora Munteanu: Nu mai avem o majoritate stabilă, iar viceprimarul nu și-a îndeplinit corespunzător atribuțiile delegate

Primarul Sucevei, Ion Lungu, a convocat luni Consiliul Local Suceava în ședință extraordinară pentru vineri 11 februarie având ca unic punct de ordinea de zi înlocuirea din funcție a viceprimarului USR Teodora Munteanu.

Primarul arată în referatul de aprobare că a constatat că astăzi nu mai există o majoritate stabiă, funcționala în Consiliul Local al municipiului Suceava și că partenerii de la U.S.R. cu care s-a realizat majoritatea în anul 2020, nu sunt de acord, de multe ori cu proiectele de pe ordinea de zi, abținându-se sau votând împotrivă, uneori chiar în probleme esențiale că de exemplu votarea bugetului, a proiectului de modernizare al Parcului Șipote, cu riscul ca municipiul să piardă proprietatea pădurii parc.

El spune că aleșii USR vor ca în privința strategiei privind încălzirea orașului să se renunțe la încălzirea pe biomasă  și să fie folosit ca și combustibil pentru încălzire hidrogenul care este foarte scump ți nu este folosit deocamdată nicăieri în Europa pentru încălzirea populației.

„Din păcate, doamna viceprimar Teodora Munteanu care face parte din conducerea Primăriei municipiului Suceava nu m-a susținut și nu a încercat să convingă colegii consilieri de acuratețea unor proiecte necesare orașului, mai mult, consilierul personal al doamnei viceprimar, domnul Maslovschi Dumitru-Costin care este angajatul primăriei critică pe facebook deciziile pe care le luăm în cadrul Consiliului Local al municipiului Suceava sau la nivelul Primăriei municipiului Suceava”, mai arată Ion Lungu.

El amintește că viceprimarului Teodora Munteanu i-au fost date atribuții de coordonare directă a unor compartimente funcționale din cadrul Primăriei municipiului Suceava precum Direcția Tehnică și de Investiții, Biroul Administrarea Imobilelor de Locuit și Serviciul Autorizare Activități Comerciale.

„Așa cum am arătat și cu alte ocazii sunt înregistrare întârzieri repetate în privința lucrărilor de investiții, una dintre atribuțiile doarmnei viceprimar fiind de coordonare a Direcției Tehnice ți de Investiții. În loc să se deplaseze cât mai des pe teren îi ține pe salariații de la Serviciul de Investiții în ședințe interminabile, blocându-i la sediul primăriei în loc să aibă aceste discuții la fața locului pentru urgentarea lucrărilor”, mai arată primarul.

Ion Lungu spune că și prin modalitatea în care coordonează activitatea Serviciului Autorizare Activități Comerciale s-au înregistrat tergiversări în eliberarea autorizațiilor din cauză că viceprimarul ar fi solicitat documente suplimentare cum ar fi pretinderea unor autorizații sanitare de la Direcția de Sănătate Publică, deși acestea nu se mai eliberau conform prevederilor legale, iar pe de altă parte, deși în cuprinsul documentațiilor pentru autorizații existau adrese de la I.S.U. din care rezultă că nu este necesară obținerea unei autorizații de securitate la incendiu, doamna viceprimar solicită mai multe puncte de vedere, ceea ce a dus la depășirea termenului de soluționare a cererilor.

Mai mult, primarul spune că viceprimarul Teodora Munteanu, cu încălcarea atribuțiilor delegate proceda deseori la analizarea modalității în care au fost eliberate o serie de autorizații de construire, trimițând în control personalul din cadrul altor servicii decât cele pe care le coordona.

„Având în vedere multiplele proiecte pe care le avem în pregătire, pe fonduri europene, care vor trebui aprobate în ședințele Consiliului Local al municipiului Suceava, avem nevoie de o majoritate stabilă pentru a putea lua decizii urgente și necesare pentru funcționarea coerentă a Primăriei municipiului Suceava. De asemenea, este necesară o implicare activă și competentă în activitatea de coordonare a compartimentelor funcționale ale executivului de către viceprimari”, a mai arătat Ion Lungu.