CJSU Suceava a dispus măsuri restrictive în toate localitățile județului

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență al județului Suceava s-a întrunit, luni, în ședință extraordinară având ca punct principal pe ordinea de zi dispunerea unor măsuri restrictive pentru diminuarea impactului tipului de risc, ca urmare a contextului epidemiologic înregistrat la nivelul județului Suceava.     

Astfel, ținând cont de contextul epidemiologic actual înregistrat la nivelul județului Suceava, de statistica zilnică privind incidența cazurilor pozitive COVID-19 la mia de locuitori, înregistrate la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale din județul Suceava, analiza de risc întocmită în data de 07.02.2022 de către Direcția de Sănătate Publică Suceava și punctul de vedere exprimat privind stabilirea unor măsuri restrictive pentru unitățile administrativ-teritoriale în cadrul cărora se înregistrează incidențe ridicate ale cazurilor pozitive la mia de locuitori; dar și de prevederile art. 12, alin. (2) din Anexa nr. 3 la H.G. nr.  171/2022, respectiv faptul că măsurile restrictive dispuse vor fi reevaluate de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, în urma analizei efectuate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, la expirarea termenului pentru care acestea au fost adoptate a fost emisă Hotărârea CJSU Suceava nr. 13 din 07.02.2022.

Prin Hotărârea CJSU Suceava nr. 13 din 07.02.2022, s-au dispus, începând cu data de 07.02.2022, pentru unitățile administrativ-teritoriale prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre (unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1/1000 locuitori și mai mică de 3/1000 locuitori) următoarele măsuri:

a) În aplicarea art. 1, pct. 4 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022, în spaţiile închise sau deschise, competiţiile sportive se pot desfăşura cu participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5.00-22.00, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri între persoane şi purtarea măştii de protecţie. Repartizarea spectatorilor se face pe întreaga suprafaţă a spaţiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află între sfârşitul perioadei de izolare şi până la a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.

b) În aplicarea art. 1, pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022, organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte în spaţii închise sau deschise sunt permise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5.00-22.00 şi cu purtarea măştii de protecţie. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află între sfârşitul perioadei de izolare şi până la a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

c) În aplicarea art. 1, pct. 9 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022, organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, dar nu mai mult de 1.000 de persoane, în intervalul orar 5.00-22.00, cu asigurarea unei distanţe de 2 metri între persoane şi a unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, precum şi cu purtarea măştii de protecţie. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află între sfârşitul perioadei de izolare şi până la a 180a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

d) În aplicarea art. 1, pct. 11 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022, se permite organizarea de cursuri de instruire, inclusiv cele de formare profesională care necesită activităţi practice, workshopuri, conferinţe, precum şi cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, cu participarea persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, în interior sau în exterior, dar nu mai mult de 150 de persoane, în intervalul orar 5.00-22.00, cu asigurarea unei distanţe de 2 metri între persoane şi a unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măştii de protecţie şi cu respectarea normelor de protecţie sanitară. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află între sfârşitul perioadei de izolare şi până la a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

e) În aplicarea art. 5, pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum şi la terase este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5.00-22.00. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află între sfârşitul perioadei de izolare şi până la a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

f) În aplicarea art. 5, pct. 3 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022, activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, precum şi la terasele acestora este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5.00-22.00. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află între sfârşitul perioadei de izolare şi până la a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

g) În aplicarea art. 8, pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activitatea în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului, cu asigurarea unei distanţe de 2 metri între persoane şi a unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află între sfârşitul perioadei de izolare şi până la a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

h) În aplicarea art. 8, pct. 3 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a piscinelor interioare este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află între sfârşitul perioadei de izolare şi până la a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

i) În aplicarea art. 8, pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022, activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5.00-22.00. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află între sfârşitul perioadei de izolare şi până la a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

j) În aplicarea art. 8, pct. 8 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022, activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5.00-22.00. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află între sfârşitul perioadei de izolare şi până la a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

k) În aplicarea art. 10, alin. (2) din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022 și în condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, activitatea târgurilor, a bâlciurilor şi a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004, cu modificările şi completările ulterioare, este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii şi solidarităţii sociale. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află între sfârşitul perioadei de izolare şi până la a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

De asemenea, s-au dispus, începând cu data de 07.02.2022, pentru unitățile administrativ-teritoriale prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre (unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 locuitori) următoarele măsuri:

a) În aplicarea art. 1, pct. 5 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022, în spaţiile închise sau deschise, competiţiile sportive se pot desfăşura cu participarea spectatorilor până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5.00-22.00, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri între persoane şi purtarea măştii de protecţie. Repartizarea spectatorilor se face pe întreaga suprafaţă a spaţiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află între sfârşitul perioadei de izolare şi până la a 180a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

b) În aplicarea art. 1, pct. 8 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022, organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte în spaţii închise sau deschise sunt permise cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5.00-22.00 şi cu purtarea măştii de protecţie. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află între sfârşitul perioadei de izolare şi până la a 180a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

c) În aplicarea art. 1, pct. 10 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022, organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, dar nu mai mult de 500 de persoane, în intervalul orar 5.00-22.00, cu asigurarea unei distanţe de 2 metri între persoane şi a unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, precum şi cu purtarea măştii de protecţie. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află între sfârşitul perioadei de izolare şi până la a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;

d) În aplicarea art. 1, pct. 12 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022, se permite organizarea de cursuri de instruire, inclusiv cele de formare profesională care necesită activităţi practice, workshopuri, conferinţe, precum şi cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, cu participarea persoanelor până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în interior sau în exterior, dar nu mai mult de 100 de persoane, în intervalul orar 5.00-22.00, cu asigurarea unei distanţe de 2 metri între persoane şi a unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măştii de protecţie şi cu respectarea normelor de protecţie sanitară. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află între sfârşitul perioadei de izolare şi până la a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

e) În aplicarea art. 5, pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum şi la terase este permisă până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5.00-22.00. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află între sfârşitul perioadei de izolare şi până la a 180a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

f) În aplicarea art. 5, pct. 4 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022, activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare, precum şi la terasele acestora este permisă până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5.00-22.00. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află între sfârşitul perioadei de izolare şi până la a 180a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

g) În aplicarea art. 8, pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activitatea în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului, cu asigurarea unei distanţe de 2 metri între persoane şi a unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află între sfârşitul perioadei de izolare şi până la a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

h) În aplicarea art. 8, pct. 4 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a piscinelor interioare este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află între sfârşitul perioadei de izolare şi până la a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

i) În aplicarea art. 8, pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022, activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5.00-22.00. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află între sfârşitul perioadei de izolare şi până la a 180a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

j) În aplicarea art. 8, pct. 9 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022, activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5.00-22.00. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află între sfârşitul perioadei de izolare şi până la a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

k) În aplicarea art. 10, alin. (3) din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 171/2022, în condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, activitatea târgurilor, a bâlciurilor şi a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004, cu modificările şi completările ulterioare, este permisă până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii şi solidarităţii sociale. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află între sfârşitul perioadei de izolare şi până la a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

În conformitate cu prevederile art. 12, alin. (2) din Anexa nr. 3 la H.G. nr.  171/2022, măsurile dispuse în baza Hotărârii CJSU Suceava nr. 13 din 07.02.2022 vor fi reevaluate de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, în urma analizei efectuate de către Direcția de Sănătate Publică Suceava, la expirarea termenului pentru care acestea au fost adoptate.

Prevederile Hotărârii CJSU Suceava nr. 13 din 07.02.2022 abrogă prevederile Hotărârilor C.J.S.U. Suceava nr. 1÷12 din 2022.

Anexa nr. 1 la Hotărârea Comitetului Judeţean Suceava pentru Situaţii de Urgenţă

nr. 13 din data de 07.02.2022

Lista unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor

în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 3 /1000 locuitori

Nr. crt.Denumire unitate administrativ-teritorialăIncidența cazurilor pozitive la mia de locuitoriData și ora instituirii măsurilorData expirării măsurilor instituite
Unități administrativ-teritoriale pentru care se stabilesc măsurile restrictive, conform H.G. nr. 34/2022
 Arbore2.4507.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Baia2.2007.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Bilca2.9207.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Cajvana1.6607.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Comanesti2.8707.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Draguseni1.9907.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Fratautii Noi2.5907.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Iaslovat1.1907.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Marginea2.1807.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Malini2.4207.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Panaci2.2607.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Sucevita2.6207.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Ulma1.3607.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Valea Moldovei2.5207.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Veresti2.7807.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Vicovu de Sus1.8107.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Voitinel1.6207.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Volovat2.8207.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Vulturesti2.5607.02.202220.02.2022, ora 24:00

Anexa nr. 2 la Hotărârea Comitetului Judeţean Suceava pentru Situaţii de Urgenţă

nr. 13 din data de 07.02.2022

Lista unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor

în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 locuitori

Nr. crt.Denumire unitate administrativ-teritorialăIncidența cazurilor pozitive la mia de locuitoriData și ora instituirii măsurilorData expirării măsurilor instituite
Unități administrativ-teritoriale pentru care se stabilesc măsuri restrictive, conform H.G. nr. 34/2022
 Adâncata8.6607.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Bălăceana6.9507.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Bălcăuți8.9607.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Berchișești4.9707.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Bogdănești5.8607.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Boroaia3.6207.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Bosanci4.7807.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Botoșana6.0207.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Breaza6.0007.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Brodina9.9607.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Broșteni7.1807.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Bunești8.6907.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Burla3.1307.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Cacica7.6207.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Calafindești4.0107.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Capu Câmpului7.6507.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Câmpulung Moldovenesc11.3307.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Ciocănești9.4307.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Ciprian Porumbescu4.3507.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Carlibaba4.1007.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Cornu Luncii7.9907.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Cosna8.8307.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Crucea8.5907.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Darmanesti7.6107.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Dolhasca4.9907.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Dolhesti7.7407.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Dorna-Arini12.3707.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Dorna Candrenilor7.0407.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Dornesti4.4007.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Dragoiesti5.4407.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Dumbraveni4.9407.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Falticeni12.1607.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Fantana Mare6.9707.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Fantanele6.6307.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Forasti3.8207.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Frasin8.1007.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Fratautii Vechi3.7707.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Frumosu4.7207.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Fundu Moldovei10.1207.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Galanesti3.7907.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Gramesti10.3207.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Granicesti3.8407.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Gura Humorului14.5207.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Hantesti4.9807.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Hartop9.2407.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Horodnic de Jos4.8307.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Horodnic de Sus4.5707.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Horodniceni7.3807.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Iacobeni7.1507.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Ilisesti3.3707.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Ipotesti14.4607.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Izvoarele Sucevei4.2307.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Liteni3.1307.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Manastirea Humorului9.6907.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Milisauti3.2007.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Mitocu Dragomirnei5.8607.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Moara10.4207.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Moldova-Sulita4.1107.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Moldovita4.6607.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Musenita3.8507.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Ostra3.4907.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Paltinoasa7.4807.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Patrauti4.3107.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Partestii de Jos3.8807.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Poiana Stampei6.6407.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Poieni-Solca3.0807.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Pojorata8.8007.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Preutesti5.5007.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Putna4.0107.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Radaseni7.6607.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Radauti9.3807.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Rasca4.0207.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Sadova6.9307.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Salcea5.7807.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Satu Mare4.3507.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Siminicea5.4707.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Siret13.1607.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Slatina6.4707.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Solca9.1207.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Straja5.8107.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Stroiesti7.9407.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Stulpicani4.1607.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Suceava16.0507.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Șaru Dornei10.0207.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Șcheia17.9707.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Șerbauti3.2907.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Todiresti5.7707.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Udesti6.1407.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Vadu Moldovei5.3107.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Vama9.7707.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Vatra Dornei10.9407.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Vatra Moldovitei4.3107.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Vicovu de Jos3.3007.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Zamostea3.0307.02.202220.02.2022, ora 24:00
 Zvoristea6.5007.02.202220.02.2022, ora 24:00