Deputatul de Suceava Vlad Popescu Piedone vrea să candideze la funcția de primar al Sectorului 5, pe locul tatălui său care a fost condamnat la închisoare în Dosarul Colectiv: Să facem imposibilul… posibil!


Intră acum și în grupul de

Deputatul PPU-SL de Suceava Vlad Popescu Piedone, președinte al organizației județene PPU-SL Suceava, urmează să candideze la funcția de primar al sectorului 5 din București pe locul vacantat după ce tatăl său, Cristian Popescu Piedone, a fost condamnat la închisoare în Dosarul Colectiv.

Din închisoare Cristian Popescu Piedone le-a transmis locuitorilor Sectorului 5 că fiul său, vlad, le este la dispoziție așa cum a fost el.

„Orice probleme aveți, orice planuri aveți pentru comunitate, vorbiți, vă rog,  cu Vlad! Este tânăr, este părinte, este muncitor și, împreună cu echipa Piedone, poate face în Sectorul 5 exact ceea ce trebuie! Împreună cu Vlad, continuați să faceți imposibilul… posibil”, a fost mesajul fostului primar al Sectorului 5.

Vlad Popescu Piedone a transmis că va continua alături de echipa tatălui său în acest sector.

„Voi continua alături de cetățenii Sectorului 5 și de echipa tatălui meu să facem imposibilul… posibil!”, a transmis Vlad Popescu Piedone.

Dacă va fi ales primar, Vlad Popescu Piedone va fi nevoit să demisioneze din Camera Deputaților, iar umătorul supleant pe lista de candidați PSD Suceava este consilierul județean Larisa Blănari.

Guvernul urmează să stabilească data alegerilor parțiale pentru funcția de primar al Sectorului 5 în termen de 90 de zile de la data pronunțării hotărârii instanței.

Potrivit art. 160 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, mandatul primarului încetează, de drept, în următoarele cazuri: a) demisie; b) constatarea și sancționarea, în condițiile legii privind integritatea în exercitarea funcțiilor și demnităților publice, a unei stări de incompatibilitate; c) schimbarea domiciliului într-o altă unitate administrativ-teritorială; d) condamnarea prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă la o pedeapsă privativă de libertate, indiferent de modalitatea de individualizare a executării pedepsei; e) punerea sub interdicție judecătorească; f) pierderea drepturilor electorale; g) imposibilitatea exercitării funcției din cauza unei boli grave, certificate, sau a altor motive temeinice dovedite, care nu permit desfășurarea activității în bune condiții timp de 6 luni, pe parcursul unui an calendaristic; h) pierderea, prin demisie, a calității de membru al partidului politic sau al organizației minorității naționale pe a cărei listă a fost ales; i) condamnarea prin hotărâre rămasă definitivă pentru săvârșirea unei infracțiuni electorale pe durata procesului electoral în cadrul căruia a fost ales, indiferent de pedeapsa aplicată și de modalitatea de individualizare a executării acesteia; j) deces.

Dispozițiile art. 160 alin. (7) din actul normativ menționat, prevăd că, în toate cazurile de încetare înainte de termen a mandatului de primar, prefectul emite un ordin prin care constată încetarea mandatului primarului.

Ordinul are la bază un referat semnat de secretarul general al unității/subdiviziunii administrativ-teritoriale, precum și actele din care rezultă motivul legal de încetare a mandatului. Ordinul prefectului poate fi atacat de primar la instanța de contencios administrativ în termen de 10 zile de la comunicare. Instanța de contencios administrativ este obligată să se pronunțe în termen de 30 de zile, nefiind aplicabilă procedura de regularizare a cererii.

În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanțe este definitivă. Potrivit art. 160 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, data organizării alegerilor pentru funcția de primar se stabilește de către Guvern, la propunerea autorităților cu atribuții în organizarea alegerilor, pe baza solicitării prefectului. Acestea se organizează în termen de maximum 90 de zile de la expirarea termenului prevăzut la art. 160 alin. (9) sau de la data pronunțării hotărârii instanței, în condițiile prevăzute de alin. (10) al aceluiași articol.


Intră acum și în grupul de