,,INFIINTARE SI DOTARE PENSIUNE TURISTICA P+1E+M, AMENAJARE TEREN IN INCINTA,RACORD ENERGIE ELECTRICA, ECHIPARE PUT DE APA EXISTENT, BAZIN ECOLOGIC VIDANJABIL, ORGANIZAREA EXECUTIEI’’


Intră acum și în grupul de

ANUNT DE PRESA

Mai 2021

Numele Beneficiarului: IRENE’S TRAVEL SRL

Codul MySMIS al proiectului: 132076

Valoarea totală a proiectului este de 1.548.805,28 lei

Finanţarea nerambursabilă este in suma maxima de 938.679,53 lei 

Data începerii proiectului este 01.07.2019

Data finalizării proiectului este 31.12.2023

Proiectul este finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritara 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Obiectivul general al proiectului este consolidarea pozitiei pe piata serviciilor turistice prestate pana in prezent prin extinderea domeniului de activitate si deschiderea unui nou punct de lucru.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

1. Cresterea numarului de angajati la nivel de microintreprindere, prin crearea a trei noi locuri de munca, in vederea sustinerii procesului de dezvoltare continua a firmei, rezultand astfel o crestere economica durabila.

2. Extinderea domeniului de activitate si deschiderea unui nou punct de lucru prin constructia si dotarea unei pensiuni turistice, cu accent pe inovarea proceselor de lucru si adaptarea la stadardele europene, cresterii profitabilitatii, productivitatii si reducerea cheltuielilor.

Pentru mai multe informații despre derularea proiectului vă rugăm să contactați IRENE’S TRAVEL Municipiul Suceava, cu sediul în Str. Aleea Nucului nr. 1, scara A, ap.3, judetul Suceava, cod postal 720067, România, persoana de contact domnul SLEMCO CIPRIAN, telefon 0744292588, e-mail: [email protected].

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

IRENE’S TRAVEL SRL


Intră acum și în grupul de