Lansarea proiectului „Înființare linie de asamblare plăci cu circuite imprimate și subansamble destinate produselor electronice”


Intră acum și în grupul de

Comunicat de presă

Data 19.07.2021

Lansarea proiectului „Înființare linie de asamblare plăci cu circuite imprimate și subansamble destinate produselor electronice

S.C. GENESIS MANAGEMENT CONSULTING S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Înființare linie de asamblare plăci cu circuite imprimate și subansamble destinate produselor electronice”, cod MySMIS 131017, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 2 –  Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1. – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității S.C. GENESIS MANAGEMENT CONSULTING S.R.L. prin înființarea unei linii de asamblare plăci cu circuite imprimate și subansamble destinate produselor electronice ce are la bază o infrastructură tehnică modernă și performantă, dar și personal pregătit. Investiția va facilita diversificarea și extinderea activității firmei într-un domeniu nou, ceea ce va contribui la accesarea de noi segmente de piață, precum si la dezvoltarea sectorului la nivelul regiunii de Nord-Est. Aceste aspecte cumulate vor avea o influență pozitiva asupra mediului de afaceri prin facilitarea accesului la tehnologii moderne, crearea de locuri de munca ceea ce va susține diminuarea disparițiilor de natura economică dintre Regiunea de Nord-Est si celelalte regiuni ale României.

Valoarea totală a proiectului este de 816.165,61 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 547.722,76 lei.

Durata de implementare a proiectului este de 31 luni:  respectiv de  la data 01.08.2019 până la data 28.02.2022

Informaţii suplimentare se pot obţine la: RADU BORES, Manager

Telefon: 0745 167 868, e-mail: [email protected]

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României


Intră acum și în grupul de