Finalizarea proiectului „Dezvoltarea unei noi activități și angajarea de personal în cadrul SC TRUIT AQUA SRL”


S.C. TRUIT AQUA S.R.L. cu sediul în localitatea Negrești – Oaș, Oraș Negrești – Oaș, str. Livezilor, nr. 32, județ Satu – Mare, CUI 24394328, J30/1143/2008, a implementat proiectul cu titlul: „Dezvoltarea unei noi activități și angajarea de personal în cadrul SC TRUIT AQUA SRL, cod SMIS 131670, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare nr. 6575/31.12.2020 încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 şi Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord-Est în calitate de Organism Intermediar.

Valoarea totală a proiectuluia fost de1.493.736,10 lei, din care asistenţa financiară  nerambursabilă este de 950.335,31 lei, din care 807.785,02 lei din FEDR și 142.550,29 lei din Bugetul Național.

Proiectul s-a implementat la punctul de lucru al societății în Regiunea Regiunea Nord – Est, judeţul Suceava, localitatea Frasin, Oraș Frasin, strada Stadion, nr. 9, începând cu data de 01.05.2019 si pana la  30.11.2021, prin REGIO – Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri.

Obiectivul general al proiectului DEZVOLTAREA UNEI NOI ACTIVITĂȚI ȘI ANGAJAREA DE PERSONAL ÎN CADRUL SC TRUIT AQUA SRL a fost consolidarea poziției pe piața locală și regională a societății, în prestarea lucrărilor de pregătire a terenului pentru diverse obiective de investiții în infrastructura de bază.

Proiectul răspunde Priorității de investiții 2.1. prin:

–  Dezvoltarea societății TRUIT AQUA SRL prin generarea de venituri dintr-o activitate nouă.

– Diversificarea activității societății prin achiziția de echipamente noi care vor servi fluxului operațional de prestare a lucrărilor de pregătire a terenului.

– Creșterea activității societății, ca urmare a investițiilor prevăzute prin proiect, fapt ce determină creșterea cifrei de afaceri și creșterea personalului angajat.         

Obiectivele specifice ale proiectului au fost:

  1. Dezvoltarea unei noi activități în cadrul societății, prin achiziționarea a 6 echipamente noi pentru prestarea lucrărilor de pregătire a terenului.
  2. Creșterea numărului mediu de salariați ai societății prin crearea a 5 locuri de muncă, din care 1 pentru persoană din categorii defavorizate.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii: Dezvoltarea activității proprii a societății prin introducerea de servicii noi care vor genera un flux operațional nou și venituri suplimentare pentru societate.

Rezultate realizate: achiziția a 6 echipamente noi și crearea a 5 locuri noi de muncă

Date de contact: Pentru detalii suplimentare vă stăm la dispoziție la sediul social al firmei sau la tel. 0742.910787, e-mail proiecttruitaqua@gmail.com, persoana de contact Hotca Olimpia – Anca.

loading...