Lansarea proiectului:„Diversificarea și extinderea capacității Service Motoare Nord SRL de producție a pieselor de schimb pentru autovehicule și motoare”

S.C. SERVICE MOTOARE NORD S.R.L., în calitate de Beneficiar, implementează proiectul „Diversificarea și extinderea capacității Service Motoare Nord SRL de producție a pieselor de schimb pentru autovehicule și motoare”, cod MySMIS 136649, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 2 –  Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.2. – Sprijinirea creării și extinderea capacităților avansate de producție și dezvoltarea serviciilor

Contractul de finanțare a fost încheiat cu Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenţia pentru Dezvoltare Regională Nord – Est, în calitate de Organism Intermediar.

Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității SERVICE MOTOARE NORD S.R.L. în domeniul fabricarii pieselor pentru autovehicule și motoare de autovehicule, prin diversificarea, modernizarea și extinderea capacității de producșie și prin acces la infrastructura tehnologică modernă, performantă și eficientă din punct de vedere energetic. Dezvoltarea activitatii prin modernizarea fluxului tehnologic impune creșterea numărului de salariați și adoptarea de noi practici de afaceri cu scopul consolidării poziției pe piață și accesarea unor noi segmente de piață inclusiv prin activități de internaționalizare.

Valoarea totală a proiectului este de 9.234.672,62 lei, din care valoarea sumei nerambursabile este de 4.719.544,65 lei.

Durata de implementare a proiectului este de 33 luni: respectiv de la data 01.11.2019 până la data de 31.07.2022

Informaţii suplimentare se pot obţine la: MAXIM MIHAI, Administrator

Telefon: 0722 345 340 , e-mail: mihaimax24@yahoo.com

loading...