Proprietarii ce obţin venituri din chirii nu vor mai plăti contribuţia CASS dacă sunt asiguraţi într-o altă ţară

Persoanele asigurate în străinătate vor fi scutite de plata contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru veniturile din chirii și arendă obținute în România dacă depun o declarație pe proprie răspundere, potrivit unei decizii a Comisiei fiscale centrale, aplicată într-un ordin al ANAF, de la sfârșitul lunii trecute, informează profit.ro.

Sursa citată menţionează că scutirea vizează atât cetățenii românii, cât și cetățenii străini care au venituri din chirii și arendă în România, dar sunt deja asigurați în alte state.

bani

Codul fiscal prevede că CASS pentru veniturile din chirii și arendă se datorează chiar dacă există asigurare în altă țară, iar reglementarea intră în contradicție cu Regulamentul CE 883/2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială, care stabilește că persoanele care au activitate în două sau mai multe state sunt supuse legislației unui singur stat.

Comisia fiscală centrală a hotărât că scutirea se aplică pentru persoanele fizice, indiferent de cetățenie și de domiciliul stabil sau reședință, care dețin o asigurare socială de sănătate încheiată pe teritoriul altui stat membru al Uniunii Europene, Spațiului Economic European (Islanda, Lichtenstein, Norvegia) și Confederației Elvețiene sau în statele cu care România are încheiată acorduri bilaterale de securitate socială cu prevederi pentru asigurarea de boală-maternitate, în temeiul legislației interne a statelor respective care produce efecte pe teritoriul României și fac dovadă valabilității asigurării. (N.B.)