Propunerea lui Bereanu privind protejarea micilor prelucratori de masa lemnoasa, preluata in Codul Silvic

Propunerea senatorului PSD de Suceava, Neculai Bereanu, pentru protejarea micilor prelucrători de masă lemnoasă a fost preluată în Codul Silvic.

Astfel, textul pentru articolul 60 din Codul Silvic a fost aprobat în această săptămână de Comisia de Agricultură şi de Comisia Juridică de la Camera Deputaţilor.

bereanu1

În cele două comisii, la articolul 60, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alin. (4) şi (5).

Alineatul (4) prevede că valorificarea masei lemnoase din fondul forestier proprietate publicã se face potrivit regulamentului aprobat  prin hotărâre a Guvernului.

El este completat de alineatul (5) care arată că „În elaborarea  regulamentului prevãzut la  alin. (4)  se au în vedere urmãtoarele principii:

a) prioritatea alocãrii resurselor de materialelemnoase din pãdurile proprietate publicã, necesare încãlzirii populatiei;

b) sprijinirea dezvoltãrii rurale prin prelucrarea locala a masei lemnoase;

c) valorificarea masei lemnoase pe picior se face doar cãtre persoane juridice atestate;

d) valorificarea superioarã a masei lemnoase;

e) transparenta vânzãrii si comercializãrii masei lemnoase;

f) un operator economic/grup de operatori economici nu poate achizitiona/procesa mai mult de 30% din volumul disponibil la nivel naþional dintr-un sortiment industrial de masã lemnoasã din fiecare specie;

g) asigurarea cu prioritate de masã lemnoasã pentru producãtorii din industria mobilei din pãduri proprietate publicã a statului sub formã de lemn fasonat, pe baza necesarului anual estimat.

Acestia au drept de preemtiune la cumpãrarea de masã lemnoasã, la oferta de pret si în conditii egale de vânzare.”

Senatorul Neculai Bereanu a iniţiat de la începutul anului demersuri în vederea protejării firmelor mici şi mijlocii care se ocupă cu exploatarea şi prelucrarea lemnului.

loading...