Trei situatii speciale cu care s-a confruntat Prefectura Suceava in acest an. Una din ele, dizolvarea unui consiliu municipal

Prefectura Suceava s-a confruntat în primele şase luni ale acestui an, în exercitarea atribuţiilor de control asupra legalităţii actelor emise de autorităţile publice locale.

Potrivit unui raport al Prefecturii Suceava, una dintre aceste situaţii este cea din 12 iunie 2014 când s-a sesizat instanţa de contencios administrativ ca,  în urma analizării situaţiei de fapt, prin hotărâre judecătorească să se pronunţe cu privire la dizolvarea de drept a Consiliului local al municipiului Rădăuţi care nu s-a întrunit două luni consecutiv în şedinţă deşi a fost convocat conform prevederilor legale.

Astfel, prin Dispoziţia nr. 376 din 04.04.2014  primarul municipiului a convocat consiliul local în şedinţă ordinară pentru data de 11.04.2014 ora. 15, în sala de şedinţe a Consiliului local. La şedinţa ordinară din data de 11.04.2014 au fost prezenţi un număr de 9 consilieri locali iar 10 au lipsit (un consilier şi-a motivat în scris lipsa înainte de şedinţă).

Prin Dispoziţia nr. 512 din 23.05.2014  primarul municipiului a convocat consiliul local în şedinţă ordinară pentru data de 30.05.2014 ora. 12, în sala de şedinţe a Consiliului local.La şedinţa ordinară din data de 30.05.2014 au fost prezenţi un număr de 9 consilieri locali iar 10 au lipsit (3 consilieri şi-au motivat în scris lipsa înainte de şedinţă).

Termenul pentru acest proces la Tribunalul Suceava a fost stabilit pentru 9 octombrie.

O altă situaţie deosebită a fost înregistrată la Moldova Suliţa.

Astfel, un grup de consilieri locali din cadrul consiliului local al comunei Moldova Suliţa, a sesizat prefectului judeţului Suceava privind excluderea unui consilier local din partidul pe a cărei listă a fost ales şi că primarul refuză efectuarea demersurilor legale conform Statutului aleşilor locali.

Atât primarul cât şi consiliul local nu au dat curs solicitărilor Instituţiei Prefectului – Judeţul Suceava de a respecta legea motiv pentru care s-a formulat acţiune în contencios administrativ prin care s-a solicitat obligarea primarului de a iniţia proiect de hotărâre de încetare de drept, înainte de expirarea duratei normale a mandatului consilierului local în cauză şi să declare vacant locul deţinut de acesta şi de obligare a consiliului local să adopte proiectul de hotărâre iniţiat de primar.florin sinescu3

O a treia situaţie deosebită pe care Prefectura Suceava a trebuit să o soluţioneze prin instanţă a fost în cazul unui act administrativ emise in anul 2013, ca urmare a refuzului Consiliului Local Broşteni să îl revoce.

Prefectura a contestat Hotărârea Consiliului local al oraşului Broşteni nr.89 din 29.11.2013 „privind aprobarea taxelor şi impozitelor locale, pentru oraşul Broşteni, judeţul Suceava, care se vor aplica începând cu 1 ianuarie 2014” deoarece  s-au stabilit tarifele la apă şi canalizare pentru cetăţenii de pe raza oraşului Broşteni fără a se face dovada obţinerii în prealabil a avizului ANRSC, dar şi pentru o motivare insuficientă, generică.