Ovidiu Donţu, ales preşedinte al Comisiei pentru constituţionalitate din Senat

Plenul Senatului a adoptat, marţi, componenţa noii Comisii pentru constituţionalitate, libertăţi civile şi monitorizare a executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului .

psd nechifor dontu bereanu alegeri vot (15)

Noua comisie parlamentară este condusă de senatorul PSD de Suceava Ovidiu Donţu, în funcţia de preşedinte, vicepreşedinte fiind senatorul UDMR Csaba Pataki, iar secretar senatorul PNL Titus Liviu Paşca.

Din comisie mai fac parte senatorii Ioan Chelaru PSD, Tudor Chiuariu-PNL, Mariana Câmpeanu-PNL, Sebastian Grapă-UNPR, Nicolae Nasta-ALDE, Dumitru Oprea-PNL, Ştefan Radu Oprea-PSD şi Marian Pavel-PSD:

Potrivit deciziei Senatului,  

Comisia va avea următoarele obiecte de activitate:

 1. elaborarea, la solicitarea Biroului permanent,  a avizelor de stabilire a competenţei privind adoptarea, în Cameră de reflecţie, a anumitor proiecte de legi şi propuneri legislative cu care a fost sesizat Senatul;

 1. în cazurile de neconstituţionalitate constatate potrivit art.146 lit.a) din Constituţia României, republicată, elaborează un raport, reexaminând prevederile respective pentru punerea lor de acord cu decizia Curţii Constituţionale, operând şi corelările tehnico-legislative necesare (cu avizul comisiei de resort care a întocmit raportul legii trimise la promulgare şi atacate la Curte);

 1. în cazurile de neconstituţionalitate constatate potrivit art.147 alin.(1) din Constituţia României, republicată, când Biroul permanent sau Preşedintele Senatului sesizează comisia, aceasta pune de acord prevederile declarate neconstituţionale cu prevederile Constituţiei, elaborând un raport în a cărei anexă este cuprinsă iniţiativa legislativă care modifică prevederile legii/ordonanţei în vigoare în conformitate cu decizia Curţii; în cadrul dezbaterilor, Comisia poate invita un reprezentant sau poate cere, în scris, punctul de vedere al Consiliului Legislativ şi al Guvernului;

 1. se pronunţă, la solicitarea Preşedintelui Senatului, printr-un punct de vedere (care poate cuprinde opinii separate-concurente), asupra conflictelor de natură constituţională între instituţii pe care-l înaintează spre consultare (înainte de formularea punctului de vedere oficial/legal întocmit de preşedinte şi transmis Curţii);

 1. Comisia, prin membrii acesteia (desemnaţi), poate reprezenta Senatul, în dosarele în care este parte, la solicitarea Preşedintelui Senatului, la dezbaterile Curţii Constituţionale;

 1. elaborează avize de constituţionalitate la proiectele cu un impact deosebit pentru societatea romaneasca cu care este sesizată de către BP;

 1. evalueaza, cu respectarea procedurilor impuse prin Anexa la Regulamentul Senatului, cu modificarile si completarile ulterioare, referitoare la domeniul afacerilor europene, conformitatea cu prevederile constitutionale a documentelor cu/ fara caracter legislative, de consultare sau de informare emise de institutiile Uniunii Europene abilitate;

 1. elaborează avize/puncte de vedere cu privire la orice alte sesizări referitoare la drepturile şi libertăţile garantate de Constituţie, astfel cum se regasesc in Capitoul II al acesteia.

 1. preluarea şi redactarea răspunsurilor la întrebări venite din partea evaluatorilor europeni pe aceste domenii, în vederea valorificării lor pentru rapoartele anuale sau bianuale ale instituţiilor europene pe temele de evaluare ale României.

 1. monitorizarea hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului prin care se stabileşte încălcarea Convenţiei Europene a Drepturilor Omului de către statul român şi informarea plenului Senatului cu aspectele importante constatate.

 1. participa alaturi de alte comisii de specialitate la procedurile de numire a celor 3 judecatori la Curtea Constitutionala, din partea Senatului, a judecatorului din partea Romaniei la Curtea Europeana a Drepturilor Omului.

 1. membrii comisiei participa si isi pot exprima opinia, fara avea drept de vot, la dezbaterile din sedinta de Birou Permanent referitoare la numirea/ eliberarea din functie a reprezentantului Romaniei la Parlamentul European.

 

 Ţinând cont de  Recomandarea 1764(2006) şi Rezoluţia 1516(2006) a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei care invită Parlamentele naţionale să înfiinţeze un mecanism destinat controlului executării deciziilor CEDO de către autorităţile naţionale,

Apreciind ca fiind  imperios a se asigura o continuitate, inclusiv prin desemnarea unei delegaţii permanente, fără a fi o listă exhaustivă, pentru  reprezentarea instituţiei Senatului în faţa experţilor instituţiilor europene aflaţi în vizite de evaluare în România,