Senatorul ALDE de Suceava, Ilie Niță, susține stimularea angajatorilor pentru a încheia contracte de ucenicie

Senatorul ALDE Suceava, Ilie Niţă, membru în Comisia pentru buget, finanţe, activitatea bancară şi piaţă de capital  a dezbătut, susţinut şi votat avizarea favorabilă a proiectului de lege pentru modificarea Legii nr. 279/2015  privind ucenicia la locul de muncă şi a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, se arată într-un comunicat de presă al senatorului.

Potrivit acestuia, proiectul de lege are, în fapt, ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă şi a Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenţii de învăţământ superior, în scopul sprijinirii angajatorilor care nu dispun de resurse financiare, în vederea păstrării muncitorilor calificaţi, pe de o parte, precum şi pentru a încheia contracte de stagiu, pe de altă parte.

Modificările prevăd stimularea angajatorilor pentru a încheia contracte de ucenicie, potrivit Programului de Guvernare.

Astfel, angajatorul care încheie un contract de ucenicie, pe perioada derulării acestuia, beneficiază, la cerere, de o sumă în cuantum de 1125 lei/lună ( echivalentul în lei a 250 euro/lună) din bugetul asigurărilor pentru somaj (fonduri europene structurale și de investiții – asistență financiară neramburabilă acordată României, conform legii si cu respectarea condițiilor finanțatorului, și fonduri publice naționale).

Ucenicia la locul de muncă se va organiza pentru nivelurile 2, 3 și 4 de calificare, stabilite prin Cadrului național al calificărilor.

Contractele de ucenicie încheiate potrivit prevederilor legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, își produce efectele până la expirarea periodei pentru care au fost încheiate potrivit legislației în vigoare la data încheierii lor.

Totodată,  Ilie Niţă, a susținut și votat pentru emiterea avizului favorabil, proiectul de lege privind modificarea Legii nr. 335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior, prin care se propune sStimularea angajatorilor pentru a încheia contracte de stagiu prin majorarea sumelor acordate de la 750 lei/lună la 1350 lei/lună, potrivit Programului de Guvernare.

Prin lege angajatorii care încheie un contract de stagiu primesc lunar, la cerere, o sumă în cuantum de 1350 lei, echivalentul a 300 de euro/lună, pe perioada derulării contractului de stagiu din bugetul asigurărilor pentru somaj, în limita fondurilor alocate, dar și extinderea surselor de finanțare a stagiilor pentru absolvenții de învățământ superior prin introducerea fondurilor europene structural și de investiții.

Senatorul Ilie Niță consideră, în esență,  faptul că investițiile în formarea profesională de tip ucenicie la locul de muncă și stagii pentru absolvenții de învățământ superior sunt esențiale pentru a stimula creșterea economic și competitivitatea mediului de afaceri deoarece competențele determină capacitatea resurselor umane de a crește productivitatea muncii.

 „Pe termen lung, competențele obținute prin ucenicie la locul de muncă pot stimula inovarea și creșterea economic și pot da valoare adăugată producției în cadrul lanțului valoric. Totodată, prin măsurile propuse se urmărește sprijinirea angajatorilor inteprinderilor mici și mijlocii care nu dispun de resurse financiare pentru a angaja și păstra forța de muncă calificată. Prin proiectul de act normative se urmărește îmbunătățirea calității forței de muncă care deține calificări de nivel superior în cadrul IMM –urilor, în condițiile în care foarte multe IMM –uri nu dispun de resurse financiare necesare pentru a salariza forța de muncă înalt calificată.  Prin urmare, formarea profesională în condițiile reale de muncă, prin ucenicie la locul de muncă are potențialul de a ridica atât standardele cât și nivelurile de reușită pentru a se asigura că forța de muncă este în măsură să se adapteze la schimbările, din ce în ce mai numeroase, de pe piața muncii”, se arată în comunicat.