Senatorul ALDE Suceava Ilie Niță, președintele Comisiei de dezvoltare: Autoritățile locale pot solicita împrumuturi de la Trezorerie de până la 500.000 de lei pentru cofinanțarea de proiecte europene

Senatorul ALDE Suceava, Ilie Niță, președinte al Comisiei pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului și privatizare a anunțat, miercuri, că în cadrul comisiei sale a dezbătut, susținut şi votat avizarea favorabilă a proiectului de lege privind aprobarea OUG 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri fiscal – bugetare.

El a declarat că proiectul de lege are ca obiect de reglementare instituirea unor măsuri potrivit cărora, unităţile administrativ teritoriale pot solicita din contul curent al Trezoreriei Statului împrumuturi din venituri din privatizare în limita sumei de 500.000 mii lei pentru asigurarea prefinanţării şi/sau cofinanţării proiectelor finanţate din fonduri externe nerambursabile din perioada 2014-2020, inclusiv pentru cheltuieli neeligibile asociate proiectelor.

Potrivit acestei legi, unităţile-subdiviziunile administrativ – teritoriale pot contracta împrumuturile locale numai dacă la data depunerii documentaţiei nu prezintă restanţe la împrumuturile contractate anterior din veniturile din privatizare.

Niță a explicat că soluţia legislativă susţinută de el are în vedere, în principal, măsuri pentru a limita sau evita ca riscul de neperformanţă al proiectelor finanţate prin împrumuturi acordate de Trezoreria Statului, cel al rambursării unor sume către CE, să se materializeze.

  „Având în vedere aceste aspecte, precum şi necesitatea atingerii priorităţii majore a Guvernului de a spori absorbţia fondurilor UE, în vederea creării spaţiului fiscal şi a susţinerii creşterii economice, precum şi timpul scurt rămas pentru finalizarea implementării proiectelor a fost necesară crearea unui mecanism de sprijinire a finanţării autorităţilor administraţiei publice locale pentru a permite implementarea proiectelor precum şi deblocarea stagnării investiţiilor aflate în curs”, a spus Niță.