Senatorul ALDE Suceava Ilie Niță: Am avizat trecerea unor drumuri forestiere în administrarea unor localități astfel încât să fie modernizate

Comisia pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului a fost sesizată, în vederea emiterii avizului, pentru propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ – teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora.

 Senatorul Ilie Niţă, preşedinte al Comisiei pentru dezvoltare regională, administrarea activelor statului şi privatizare, a arătat că propunerea legislativă are, în fapt, ca obiect de reglementare, modificarea art. 5 alin. (2) din Legea nr. 192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ – teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul exceptării de la interdicţia de schimbare a categoriei de folosinţă silvică şi a destinaţiei pentru terenurile prevăzute la art. 2 din lege necesare realizării sau extinderii lucrărilor din categoria drumuri de interes naţional, judeţean sau local.

Conform soluţiei legislative susţinută de către senatorul Ilie Niţă  se are în vedere, în principal, ca drumurile forestiere trecute în domeniul public al unităţilor administrativ – teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora să fie utilizate în scopul dezvoltării şi modernizării infrastructurii rutiere în zona de interes naţional, judeţean sau local, se arată într-un comunicat de presă.

De altfel, senatorul Ilie Niță consideră în esență,  faptul că printre condiţiile de eligibilitate ale proiectelor finanţate din fonduri europene este  expres prevăzut ca solicitantul trebuie să demonstreze dreptul de proprietate publică, dreptul de administrare sau de folosinţă asupra imobilului care, în mod natural, stabileşte atribuţia titularului de a dispune de bun, înclusiv de destinaţia sau de categoria de folosinţă a acestuia, se arată în comunicat.

loading...