USR Suceava cere primarului Ion Lungu să redacteze un ghid al finanțărilor nerambursbile pentru activități nonprofit

Partidul Uniunea Salvați România, filiala Suceava, a făcut, marți, un apel către primarul municipiului Suceava să înceapă demersurile pentru redactarea unui Ghid privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cum ar fi competiţii sportive, activităţi culturale și altele.

În adresa transmisă primarului, liderul USR Suceava, Teodora Munteanu, arată că având în vedere că urmează discutarea şi aprobarea bugetului pe anul 2018, pentru o buna informare a cetaţenilor şi transparenţă în luarea deciziilor, propune redactarea unui Ghid privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general cum ar fi competiţii sportive, activităţi culturale, dar și altele.

Liderul USR Suceava îi indică primarului și ce acte normative ar trebui să consulte pentru acest ghid, dar că se pot folosi şi exemplele pe care le oferă alte instituții ce organizează procese de selecție a proiectelor culturale sau de alt tip (AFCN, CNC etc), precum și autorități publice din alte orașe (Cluj, Timișoara, Iași)

„În elaborarea acestui ghid vă rugăm să ţineţi cont de următoarele :

  1. Creșterea transparenței procesului de selecţie de oferte culturale conform legislației în vigoare. Aceasta presupune, printre altele, comunicarea și publicarea de către comisia de evaluare a punctajului obținut de fiecare dintre proiectele depuse, inclusiv a punctajului acordat de fiecare jurat în parte (fără nominalizarea acestuia), așa cum este prevăzut la art. 13 din OG 51/2008 (actualizată):

„Selecția constă în ierarhizarea ofertelor culturale în funcţie de valoarea, importanţa sau

reprezentativitatea acţiunii/proiectului/programului pentru domeniul cultural respectiv, pe baza

punctajului acordat de comisie”.

Dincolo de prevederile legale, comunicarea transparentă a punctajului obținut va avea ca efecte:

  • eliminarea suspiciunilor asupra modului în care aceste proiecte au fost evaluate și creșterea încrederii în procesele de selecție;

  • va permite solicitanților să obțină informații mai precise legate de modul în care au elaborat proiectul și vor avea, astfel, posibilitatea de a-l îmbunătăți pe viitor.

  1. Enunțarea unor principii clare şi obiective de alocare a finanțărilor.

Recomandăm ca Ghidul să precizeze cine stabileşte sumele alocate pentru fiecare proiect și care sunt criteriile pe baza cărora sunt acordate sumele. Din păcate, nu este făcut public nimic în această direcție, iar acest fapt crește gradul de incertitudine legat de modul în care este distribuit banul public.

În acest sens, am identificat două posibile mecanisme de alocare a fondurilor, pe care vă

propunem să le aveți în vedere:

  • Modelul AFCN (Administrația Fondului Cultural Național): se acordă întreaga sumă solicitată (în limita bugetului) acelor proiecte eligibile în urma selecției, odată cu stabilirea unor plafoane maxime în funcție decategorii și tipuri de evenimente;

  • Modelul Timișoara (Primăria Municipiului Timișoara): se finanțează fiecare proiect cu procente din suma solicitată, în funcție de punctajul stabilit de comisia de evaluare.

  1. Profesionalizarea și transparentizarea modului în care funcționează comisiile de selecție și responsabilizarea membrilor acestora.

Susținem cooptarea unor specialiști externi, adoptarea unui mecanism transparent și participativ pentru desemnarea comisiei, dat fiind faptul că aceștia sunt cei care au responsabilitatea distribuirii unor sume considerabile din bugetul local.

Odată cu aplicarea acestor norme:

  • se vor evita eventualele suspiciuni legate de interese şi conexiuni pe care le-ar putea avea membrii Comisiilor;

  • se va profesionaliza serviciul pe care aceștia îl prestează și care presupune timp şi competenţă”, se arată în adresa transmisă de USR Suceava primarului Ion Lungu.

Primarul a răspuns că în acest an suma alocată pentru astfel de activități va fi de circa 1,5 milionane de lei și că sumele vor fi alocate într-o altă ședință a Consiliului Local.

El a explicat că în ședința de joi se va aproba bugetul municipiului, iar modul în care se vor repartiza aceste sume va fi discutat de consilierii locali într-o ședință ulterioară.