Ministrul de Interne îi răspunde lui Băișanu despre procesul îndelungat pentru înmatricularea unei mașini: Se fac eforturi pentru simplificarea procedurilor. La Suceava, pentru persoane juridice, sunt locuri libere în fiecare zi

Ministerul de Interne, Carmen Dan,  a răspuns interpelării adresate de deputatul ALDE de Suceava Alexandru Băișanu care întreba care sunt măsurile adoptate pentru a elimina procesul nejustificat de îndelungat pentru înmatricularea unei mașini.

Astfel, potrivit lui Carmen Dan, eficientizarea activității Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor (D.R.P.C.I.V.) și a serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor teritoriale se află în atenția Ministerului Afacerilor lnterne pentru identificarea unor soluții optime, a căror implementare să conducă la îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor.

„Din informațiile puse la dispoziție de catre D.R.P.C.I.V., rezultă că această structură asigură deja și are în curs de implementare modalități de simplificare a accesului cetățenilor la serviciul public prestat (transmiterea documentelor la domiciliul titularilor acestora prin intermediul serviciilor de curierat, plata tuturor tarifelor aferente înmatriculării la sediile serviciilor publice comunitare, înlocuirea prezentării unor documente cu efectuarea de verificări informatice prin interconectarea bazelor de date proprii cu cele ale Poliției Române, Interpol , Registrului Auto Român, lnstitutului Național de Criminalistică, precum  și Sistemul lnformatic Schengen)”, se arată în răspuns.

Totodată, ministrul susține că au fost depuse eforturi pentru identificarea unor modalități de simplificare a procedurii de înmatriculare a vehiculelor, concretizate prin emiterea Ordinului ministrului afacerilor  interne nr.58/2017 ce prevede instituirea unui tipizat de cerere simplificată pentru toate operațiunile aferente domeniului înmatriculării vehiculelor, precum și posibilitatea emiterii autorizației de circulație provizorie pentru o perioadă maximă de 90 zile (comparativ cu emiterea autorizațiilor pentru perioade succesive de maximum 30 zile, cum era reglementat anterior).

Concomitent, au fost inițiate demersuri prin adoptarea Ordonanței Guvernului nr.14/2017 care, pe lângă instituirea conceptului de suspendare a înmatriculării și stabilirea procedurii de suspendare în situația netranscrierii transmiterii dreptului de proprietate și a expirării/anulării inspecției tehnice periodice, actul normativ prevede și simplificarea procedurii de radiere prin efectuarea acesteia din oficiu în cazul vehiculelor scoase definitiv din uz  și a celor înmatriculate în alte state.

În ceea ce privește situația din Suceava, din informațiile puse la dispoziție de Instituția Prefectului Județului Suceava, reiese că, începând cu data de 01.03.2018, Ia Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor (S.P.C.R.P.C.I.V.) Suceava a fost înființat încă un ghișeu de preluare a solicitărilor de înmatriculare definitivă a autovehiculelor,  deținute  exclusiv  de  persoanele juridice.

„Totodată, din totalul de 78 de operațiuni zilnice alocate înmatriculării definitive, de la înființarea acestui ghișeu rezervat exclusiv persoanelor juridice în niciuna din zile nu s-a ocupat numărul total de locuri. Astfel, persoanele juridice pot solicita o programare pe site-ul Instituției Prefectului Județului Suceava (www.prefecturasuceava.ro) pentru soluționarea legală a solicitărilor de înmatriculare definitivă a autovehiculelor”, se arată în răspunsul lui Carmen Dan.

Ministrul de Interne adaugă că în ceea ce privește autorizarea provizorie pentru circulație a autovehiculelor aparținând persoanelor juridice, numărul solicitarilor este redus deoarece autovehiculele aparținând acestora nu pot circula în afara teritoriului României și nici  nu pot beneficia de licențe de transport în cazul autorizării  provizorii  pentru  circulație.

Cu toate acestea, notează Carmen Dan, pentru a veni în sprijinul operatorilor economici, în fiecare zi de miercuri a săptămânii, un interval de 3 ore și 30 de minute, între 15:00-18:30, a fost alocat un număr de 45 de locuri exclusiv persoanelor juridice pentru autorizarea provizorie pentru circulație a autovehiculelor.

„Mai mult, începând cu data de 19.03.2018 au mai fost suplimentate zilnic câte 10 locuri destinate exclusiv autorizării provizori și pentru circulație a autovehiculelor aparținând persoanelor juridice de pe raza județului Suceava, locuri care însă nu s-au ocupat”, subliniază Carmen Dan.