Suceava primește asistență tehnică europeană pentru fluidizarea traficului în municipiu și reglementarea distribuției de mărfuri. Viceprimarul Harșovschi: Viitorul este al mașinilor electrice și al regulilor clare pentru aprovizionarea cu marfă

Viceprimarul Sucevei, Lucian Harșovschi, participă în aceste zile, la Split, în Croația, la întâlnirea finală a proiectului „Freight TAILS – Soluții logistice inovatoare pentru transportul și distribuția de mărfuri”, cofinanțat de Uniunea Europeană, în cadrul programului Urbact 3. Potrivit acestuiam municipiul Suceava este partener, alături de Westminster – Marea Britanie, Parma – Italia, Maastricht – Olanda, Tallinn – Estonia, Umea – Suedia, Split – Croația, La Rochelle – Franța, Bruxelles – Belgia și Parma – Italia. 

„Acest proiect oferă asistență tehnică și transferul de experiență din partea orașelor partenere pentru transportul și distribuția de mărfuri, în vederea reducerii congestionării traficului și a emisiilor poluante datorate traficului rutier”, a explicat Lucian Harșovschi.


El a menționat că Planul de Acțiune realizat în cadrul acestui proiect va fi parte integrantă a documentației tehnico-economice pentru obținerea finanțării nerambusabile în cadrul P.O.R. – Axa 1, pentru proiectul “Sistem integrat de management al traficului”, pentru care Municipiul Suceava are alocați 1,2 milioane de euro, proiect care este început, fiind în faza de semnare a contractului de proiectare pentru undă verde, reglementarea transportului public precum și transportului și distribuției de mărfuri.

Prin acest nou proiect, Municipiul Suceava va primi asistenţă tehnică nerambursabilă în vederea extinderii conceptului de electromobilitate – utilizare de mașini electrice și puncte de încărcare – la nivelul companiilor private care au ca obiect de activitate transportul și distribuția de mărfuri, în mediul urban, în vederea reducerii impactului negativ datorat traficului rutier , reducerii emisiilor de noxe și fluidizarea traficului în mediul urban .

Municipiul Suceava  va avea oportunitatea realizării Planului Integrat de Acțiune  document ce urmează să includă propuneri de proiecte destinate în mod special fluidizării traficului rutier și reglementării sistemului de transport și distribuție de mărfuri, iar în cadrul parteneriatului internațional vor fi posibile activități de transfer de cunoștințe și bune practici între orașele partenere.

De asemenea, derularea acestui proiect oferă Municipiului Suceava posibilitatea promovării şi diseminării pe plan local, național și european a măsurilor implementate în cadrul proiectului “Electromobilitate – vehicule electrice pentru o municipalitate verde“ finanțat în cadrul Programului de Cooperare  Elvețiano-Român, care se află în implementare.

Pe parcursul derulării proiectului, experți tehnici și reprezentanți ai administrațiilor locale din orașele partenere vor efectua stagii de practică în Municipiul Suceava în vederea transferului de cunoștințe și exemple de proiecte implementate cu succes aplicabile la realitățile locale din Suceava.

„Concluzia generală, în urma discuției purtate în particular cu viceprimarul orașului Split, Nino Vela, este aceea că, pentru protejarea mediului și decongestionarea traficului, viitorul este al mașinilor electrice și al regulilor clare pentru aprovizionarea cu marfă”, a subliniat viceprimarul Sucevei.

La conferința de la Split, alături de viceprimarul Lucian Harșovschi se află șeful Biroului de Intergare Europeană, Dan Dura, dar și Simona Strîmbeanu, Mihaela Gafițescu, Gabriel Petruc precum și conf. univ. dr. Mihai Popescu de  la Universitatea “Ștefan cel Mare”.(T.B.)