Ministrul Muncii, Olguța Vasilescu, îi transmite lui Ioan Bălan să întrebe Ministerul Finanțelor de ce nu se dau în 2018 tichete cadou, premii și nici indemnizația de hrană și indemnizația de vacanță

Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a răspuns deputatului PNL de Suceava Ioan Bălan, în legătură cu situația implementării unor drepturi prevăzute de Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și i-a transmis acestuia să se adreseze Ministerului Finanțelor în ceea ce privește prorogarea acordării unor asemenea drepturi.

Bălan a cerut ministrului Muncii să precizeze un  termen cert când se  vor acorda personalului bugetar premii de excelenţă, indemnizaţii de vacanţă sau indemnizaţii de hrană, vouchere de vacanță pentru personalul din educație, dar și când vor fi plătite orele suplimentare.

În răspuns, ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, arată că începând cu luna iulie 2017, salarizarea personalului bugetar se face potrivit Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, iar acordarea  voucherelor  de  vacanță,  este reglementată  de Ordonanța  de urgență  nr. 46/2017  din  30  iunie  2017  pentru  modificarea și completarea  Ordonanței  de urgență a Guvernului nr . 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobată prin  Legea nr. 173/ 2015.

Astfel, se explică în răspuns că instituțiile acordă, În perioada 1 iulie 2017-30 noiembrie 2018, în limita sumelor prevăzute în buget alocate cu această destinație, o  singură  indemnizație  de  vacanță  sau  o  singură prima de vacanță, după caz, sub formă de vouchere, în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat și că se prevede că angajatorul stabilește când acordă voucherele de vacanță, de comun acord cu organizațiile sindicale legal constituite sau cu reprezentanții salariaților.

„Totodată, privind modalitatea de acordare a voucherelor de vacanță, vă facem cunoscut faptul că a fost adoptată Hotărârea nr . 940/2017 din 20 decembrie 2017 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanță, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr . 215/2009. Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice precizează la art.26 a lin .(4) că „începând cu data de 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă, obligatoriu, o indemnizație de vacanță” iar valoarea acesteia este, conform alin .(5), “la nivelul unui salariu de bază minim brut pe țară garantat în plată “. Art.8 din O.U.G. nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal -bugetare,  modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, prevede că “Prin derogare de la prevederile art.21 din Legea-cadru nr.153 / 2017, în anul 2018, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru de către  personalul  din  sectorul bugetar încadrat în funcții de execuție sau de conducere, precum și munca prestată în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legate și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, în cadrul schimbului normal de lucru, se vor  compensa  numai  cu tim p  liber corespunzător acestora”, se mai arată în răspunsul Ministerului Muncii.

 

În ceea ce privește indemnizația  de  hrană, Ministerul Muncii arată că “începând cu 1 decembrie 2018, ordonatorii de credite acordă obligatoriu, lunar, indemnizații de hrană reprezentând a 12-a parte din  două salarii de bază minime  brute pe țară garantate în plată, cu excepția personalului Ministerului Apărării Naționale, Ministerului Afacerilor lnterne, Ministerului  Justiției – Administrația Națională a Penitenciarelor, Serviciului Român de lnformații,  Serviciului  de  lnformatii Externe, Serviciului de Protecție și Pază și Serviciului de Telecomunicatii Speciale, precum și a personalului poliției locale care, potrivit legii,  beneficiază de drepturi de hrană în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 26 /1994 privind  drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare națională,  ordine publică și siguranță națională, republicata, cu modificările și completările ulterioare.”

Mai mult, ministerul subliniază că la art.6 din Legea – cadru nr.153/ 2017 sunt enunțate principiile care au stat la baza elaborării legii, între care se numărăși principiul stimulării personalului din sectorul bugetar, în contextul recunoașterii și recompensării performanțelor profesionale obținute, pe baza criteriilor stabilite potrivit legii și regulmentelor proprii și că la art.26 al Legii-cadru nr. 153/2017, se face precizarea la alin.(1 ) că, ordonatorii  de  credite pot  acorda lunar premii de excelență pentru  personalul  care  a participat direct  la obținerea unor rezultate  deosebite  în  activitatea  instituțiilor   sau autorităților publice.

Totodată se arată că în conformitate cu alineatul 3 al aceluiași articol modificat prin Ordonanța de urgență a Guvernului  nr. 91/2017,  există  posibilitatea  acordării  lunar  de  până  la  două  salarii  de bază minim brute pe țară garantate în plată, angajaților care se remarcă în activitate și că astfel, pentru persoanele care au performanțe deosebite comparativ cu ceilalți angajați, aceasta reprezintă o modalitate de a fi stimulați financiar.

„Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene prevede la art.9  alin.(1 ), că în anul 2018,   instituțiile și autoritățile  publice   (…)   nu acordă personalului din cadrul acestora tichete cadou, premii  și nici indemnizația de hrană și indemnizația de vacanță prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017. Subliniem faptul că acest act normativ a fost inițiat de Ministerul Finanțelor Publice, instituție căreia vă recomandăm să vă adresați pentru informații suplimentare”, se arată în finalul răspunsului Ministerului Muncii.(T.B.)

loading...