Senatorul PNL de Suceava Daniel Cadariu somează Guvernul PSD să dea înapoi banii sucevenilor. El atrage atenția că sucevenii plătesc credit și rate pentru conducte de gaz preluate, fără plată, de stat, iar creditul împovărează zeci de primării sucevene care riscă falimentul imediat

Senatorul PNL de Suceava Daniel Cadariu solicită ca Guvernul PSD să plătească ratele la creditul pentru proiectul Suceava-Utilități și Mediu la standarde europene arătând că statul a preluat gratis conducte magistrale de gaz natural pentru care acum sucevenii plătesc ratele la credit.

Statul român a luat de la suceveni investițiile realizate pe componenta gaz a proiectului Utilități și Mediu la standarde europene în județul Suceava, iar cu toate acestea, sucevenii plătesc din banii lor, total nejustificat, rate și dobânzi la credit, arată senatorul liberal sucevean.

El susține că județul Suceava este în pragul falimentului din cauza acestui dezastros program, Utilități și Mediu la standarde europene în județul Suceava.

„Guvernanții, impasibili, nu ne aud și nu ne văd. Nici de această dată! În legătură cu această problemă am interpelat în luna septembrie a anului 2017 și Guvernul anterior, condus de către domnul Mihai  Tudose. Din păcate nu a urmat nici o acțiune concretă a Ministerului Finanțelor Publice constând în alocare de fonduri pentru administrațiile publice locale afectate. Și aceasta în ciuda faptului că Guvernele României din perioada 2010 – 2016 au arătat înțelegere pentru cele 60 de primării sucevene repartizându-le, în mai multe rânduri, banii necesari achitării ratelor și dobânzilor aferente împrumutului susmenționat. De asemenea, am propus amendamente la Legile bugetului de stat pe anii 2017 și 2018 prin care să se aloce resurse financiare pentru cele 60 de UAT-uri din județul Suceava, exact pentru a fi acoperite aceste rate și dobânzi. Majoritatea parlamentară PSD – ALDE le-a respins însă de fiecare dată, fără nicio explicație rezonabilă”, a explicat senatorul Cadariu.

Potrivit acestuia, acum, când se apropie termenul scadent pentru plata ratei la credit și dobândă, face o nouă încercare de sensibilizare a Guvernului  și a revenit cu o interpelare adresată ministrului Finanțelor Publice, în care i-a reamintit mai întâi faptul că pe acest subiect a avut și o serie de discuții personale la începutul anului 2018 în cadrul lucrărilor din Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară şi piață de capital din Senatul României atunci când erau dezbătute două proiecte de legi care aveau legătură cu Programul „Utilități şi mediu la standarde europene în județul Suceava”, respectiv Legea 533/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal – bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene – pentru care am propus un amendament de modificare a Art. 33 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 90/2017 și Legea 517/2017 privind preluarea la datoria publică a sumei de 17.261.739,95 euro, parte din împrumutul extern contractat cu garanția statului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de către Consiliul Județean Suceava, în asociere cu un număr de 60 unități administrativ-teritoriale din județul Suceava, de la Deutsche Bank AG Londra,  pentru finanțarea Programului „Utilități şi mediu la standarde europene în județul Suceava”.

„În ambele situații domnul ministru Teodorovici a propus membrilor comisiei respingerea propunerilor mele, făcând însă promisiunea că va sprijini localitățile sucevene afectate, atunci când acestea vor avea nevoie, adică în lunile martie și septembrie, când sunt termene scadente la plata ratelor și dobânzilor din credit”, adaugă senatorul sucevean.

Daniel Cadariu a constatat că luna martie 2018 a trecut și nu s-a întâmplat nimic în sensul celor promise, iar sfârșitul lunii septembrie 2018, când este cea de a doua scadență din anul 2018, este foarte aproape.

„Întrucât urmează să fie adoptată curând prima rectificarea bugetară din acest an, solicit, în numele sucevenilor, să se țină cont de situația disperată și să fie sprijinit Județul Suceava și cele 60 de primării afectate de împrumutul pentru Programului „Utilități şi mediu la standarde europene în județul Suceava”. Acum, mai mult ca oricând, avem mare nevoie de ajutor. Nu va mai putea fi derulat vreun proiect. Județul Suceava se blochează!”, atenționează Cadariu.

Vă prezentăm integral interpelarea senatorului Daniel Cadariu adresată ministrului Finanțelor, Eugen Orlando Teorodovici

 

Stimate Domnule Ministru,

 

Revin și în acest an cu o interpelare către Ministerul Finanțelor Publice pe un subiect prioritar al județului Suceava: Programul „Utilități şi mediu la standarde europene în județul Suceava”.

În legătură cu această problemă am interpelat în luna septembrie a anului 2017 și Guvernul anterior, condus de către domnul Mihai  Tudose. Din păcate nu a urmat nici o acțiune concretă a Ministerului Finanțelor Publice constând în alocare de fonduri pentru administrațiile publice locale afectate. Și aceasta în ciuda faptului că Guvernele României din perioada 2010 – 2016 au arătat înțelegere pentru cele 60 de primării sucevene repartizându-le în mai multe rânduri banii necesari achitării ratelor și dobânzilor aferente împrumutului susmenționat.

De asemenea, am propus amendamente la Legile bugetului de stat pe anii 2017 și 2018 prin care să se aloce resurse financiare pentru cele 60 de UAT-uri din județul Suceava, exact pentru a fi acoperite aceste rate și dobânzi. Majoritatea parlamentară PSD – ALDE le-a respins însă de fiecare dată fără nicio explicație rezonabilă.

 

 

Domnule Ministru,

Așa cum poate vă mai amintiți, am avut discuții personale pe acest subiect la începutul anului 2018 în cadrul lucrărilor din Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară şi piață de capital din Senatul României atunci când erau dezbătute două proiecte de legi care aveau legătură cu Programul „Utilități şi mediu la standarde europene în județul Suceava”:

            – Legea 533/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal – bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene – pentru care am propus un amendament de modificare a Art. 33 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 90/2017;

            – Legea 517/2017 privind preluarea la datoria publică a sumei de 17.261.739,95 euro, parte din împrumutul extern contractat, cu garanția statului, prin Ministerul Finanțelor Publice, de către Consiliul Județean Suceava, în asociere cu un număr de 60 unități administrativ-teritoriale din județul Suceava, de la Deutsche Bank AG Londra,  pentru finanțarea Programului „Utilități şi mediu la standarde europene în județul Suceava”

 

          În ambele situații ați propus membrilor comisiei respingerea propunerilor mele, Dumneavoastră făcând promisiunea că veți sprijini localitățile sucevene afectate, atunci când acestea vor avea nevoie, adică în lunile martie și septembrie, când sunt termene scadente la plata ratelor și dobânzilor din credit.

 

 

          Stimate Domnule Ministru,

 

Luna martie 2018 a trecut și nu s-a întâmplat nimic în sensul celor promise.

Sfârșitul lunii septembrie 2018, când este cea dea doua scadență din anul 2018, este foarte aproape.

Întrucât urmează să fie adoptată curând prima rectificarea bugetară din acest an, vin în fața Dumneavoastră cu o foarte mare rugăminte, din partea mea dar și din partea sucevenilor: să sprijiniți Județul Suceava și cele 60 de primării afectate de împrumutul pentru Programului „Utilități şi mediu la standarde europene în județul Suceava”.

Acum, mai mult ca oricând, avem nevoie de ajutor.

 

 

            Domnule Ministru,

 

          În continuare vă fac o succintă prezentare a subiectului supus atenției Dumneavoastră prin această interpelare:

O mare parte din unitățile administrativ-teritoriale din județul Suceava, respectiv cele 61, împrumutate cu suma de 86,3 milioane EUR de la Deutsche Bank AG London în vederea realizării obiectivelor de investiții din cadrul Programului „Utilități şi mediu la standarde europene în județul Suceava”, se regăsesc într-o situația de severă dificultate financiară.

Indicatorii tehnico-economici au fost aprobați prin Hotărârea Guvernului României nr. 484/2002, iar pentru realizarea obiectivelor de investiții prevăzute în Program, Consiliul Județean Suceava împreună cu 60 de unități administrativ-teritoriale asociate, a contractat, în anul 2004, un împrumut extern, de la Deutsche Bank AG London, în sumă totală de 86,3 milioane EUR. Împrumutul a fost garantat de statul român, prin Ministerul Finanțelor Publice, încheindu-se Convenția de garantare nr. 241704/6778/25.06.2004, modificată prin Actul adițional nr.1/19.09.2007.

Unitățile administrativ – teritoriale din județul Suceava care au calitatea de împrumutat, la Deutsche Bank AG London (împrumut transferat în octombrie 2011 la Erste Group Bank AG Viena) pentru finanțarea Programului „Utilități şi mediu la standarde europene în județul Suceava”, s-au confruntat şi se confruntă şi în prezent cu mari greutăți în asigurarea, la scadență, a sumelor necesare pentru rambursarea ratelor de capital și a dobânzilor aferente acestui împrumut.

Datorită greutăților ivite în implementarea Programului, începând cu anul 2008 Consiliul Județean Suceava a făcut mai multe intervenții la Guvernul României.

În urma demersurilor întreprinse Guvernul României a adoptat, în sprijinul Programului, Hotărârea Guvernului nr.1216/2009 privind unele măsuri pentru finalizarea Programului ”Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava” și Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea 240/2011.

În anul 2009, prin punerea în practică a Hotărârii Guvernului nr.1216/2009 privind unele măsuri pentru finalizarea Programului ”Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava”,  s-au transferat conductele de gaz realizate, la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale ”Transgaz” SA Mediaș, în vederea continuării lucrărilor de investiții și punerii acestora în funcțiune, cu motivația că investițiile realizate pe componenta gaz, trebuie predate statului deoarece fac parte din proprietatea  publică a acestuia, iar Sistemul Național de Transport Gaze Naturale este de importanță  strategică.

De asemenea, prin aplicarea dispozițiilor prevăzute la art. XII, alin.1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea 240/2011, s-au rambursat obligațiile financiare aferente contractului de împrumut din soldul contului de disponibilități, pentru scopurile Programului, deschis în numele şi pe seama Consiliului Judeţean Suceava la Banca Comercială Română – Sucursala Suceava.

Deoarece soldul contului de disponibilități al creditului a fost epuizat, iar resursele financiare proprii au fost insuficiente pentru plata obligațiilor scadente aferente creditului, în anii 2016 si 2017 marea majoritate a unităților administrativ – teritoriale împrumutate pe partea de gaz, care au predat cu titlu gratuit investițiile la Societatea Națională de Transport Gaze Naturale ”Transgaz” SA Mediaș, au recurs la accesarea fondului de risc al Ministerului Finanțelor Publice.

Unitățile administrativ – teritoriale împrumutate pentru componenta de gaz au solicitat în baza O.U.G. nr.114/2009, conform dispozițiilor  prevăzute la art. XII, alin.1), lit. c), din sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu această destinație, sume pentru achitarea debitelor restante la fondul de risc al M.F.P., iar prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.86/23.11.2016 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016, li s-a alocat suma de 7.622.000 lei.

Conductele de transport gaze naturale de înaltă presiune realizate în cadrul Programului au fost predate cu titlu gratuit Societății Naționale de Transport Gaze Naturale ”Transgaz” SA Mediaș, rămânând ca împrumutații să achite ratele şi dobânzile aferente pentru această componentă a Programului până la rambursarea integrală a creditului. Bunurile au fost predate pentru a se continua lucrările de execuție precum şi pentru a fi puse în funcțiune, urmând ca după conectarea conductelor la Sistemul Național de Transport Gaze Naturale şi recepția lucrării, acestea să fie considerate dezvoltări ale sistemului, având regimul juridic de bunuri proprietate publică a statului.

În sprijinul Programului a fost adoptată OUG nr.114/2009, modificată de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, care la art. XII, prevede: “Începând cu data de 1 ianuarie 2010, achitarea obligațiilor financiare aferente contractului de credit încheiat între județul Suceava şi ceilalți 61 de împrumutați din același județ cu Deutsche Bank AG Londra, în anul 2004, finanțator care ulterior, în luna iulie 2004, a transferat contractul la Deutsche Bank Luxembourg pentru finanțarea Programului „Utilități şi mediu la standarde europene în județul Suceava”, se efectuează din următoarele surse, în ordinea de mai jos:

  1. a) soldul contului de disponibilități deschis în numele şi pe seama Consiliului Judeţean Suceava la Banca Comercială Română – Sucursala Suceava – pentru scopurile Programului;

  2. b) veniturile proprii ale unităților administrativ-teritoriale împrumutate și sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale.

Unitățile administrativ teritoriale împrumutate – parte în Program, au venituri proprii insuficiente pentru rambursarea la termen a ratelor şi dobânzilor scadente.

Rămânerea în continuare a obligației de rambursare a creditului în condițiile arătate, pune în pericol realizarea altor proiecte pentru care s-ar putea obține finanțare din fonduri europene de către unitățile administrativ teritoriale.

 

La această dată stadiul rambursării împrumutului extern se prezintă astfel:

–    credit contractat:  86.300.000,00 EUR;

–    rambursare 16 rate de capital (16×2.104.878,05 EUR): 33.678.048,80 EUR;

–    credit rămas de rambursat: 52.621.951,20 EUR;

–    dobânzi plătite (inclusiv scadența la 28.03.2018): 58.052.611,20 EUR.

Debitele restante la fondul de risc: 28.711.517 lei.

Obligațiile estimate de plată, aferente creditului extern, scadente în data de 28.09.2018 sunt de 14.949.312 lei.

 

Domnule Ministru,

 

           Față de cele prezentate, vă solicit să sprijiniți Consiliul Județean Suceava împreună cu 60 de unități administrativ-teritoriale, conform Anexei, cu suma totală de 43.660.829 lei, în vederea acoperirii obligațiilor restante la fondul de risc, precum și necesarul acoperirii obligațiilor aferente creditului extern, cu scadența 28.09.2018, din sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, conform dispozițiilor prevăzute la art. XII alin. 1), lit. b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.114/2009 privind unele măsuri financiar bugetare, aprobată prin Legea 240/2011, modificată de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.

 

Anexa

 

Nr. crt.GarantatRată credit            (EUR)Dobândă      credit estimată                  4.0 %/an                (EUR)Total de plată          (EUR)Total estimat de plată rată+dobândă                      28.09.2018 (lei)                             1 EUR=4,70 leiRestanțe la fondul de risc rate de capital + dobânzi          (echivalent în RON)Dobânzi + penalități de întârziere calculate  (RON)Total datorii la fondul de risc                      31.07.2018 (lei)Total sumă solicitată                       (lei)
01234=2+35678=6+79=5+8
1Municipiul Suceava264,362.00135,118.36399,480.361,877,557.691,877,557.69
2Municipiul Rădăuți350,636.51179,214.22529,850.732,490,298.436,978,151.14584,348.937,562,500.0710,052,798.50
3Municipiul Câmpulung Moldovenesc328,515.37167,907.85496,423.222,333,189.136,508,993.98395,259.416,904,253.399,237,442.53
4Municipiul Vatra Dornei253,350.07129,490.04382,840.111,799,348.522,747,367.49639,285.043,386,652.535,186,001.04
5Orașul Gura Humorului267,546.51136,746.00404,292.511,900,174.804,944,199.481,555,575.326,499,774.808,399,949.60
6Orașul Siret53,691.5127,442.3381,133.84381,329.05370,568.3021,620.51392,188.81773,517.86
7Județul Suceava1,219.51623.311,842.828,661.250.008,661.25
8Orașul Broșteni21,707.3211,094.8532,802.17154,170.20396,015.8234,262.72430,278.54584,448.74
9Orașul Cajvana24,390.2412,466.1236,856.36173,224.890.00173,224.89
10Orașul Dolhasca13,707.327,005.9620,713.2897,352.420.0097,352.42
11Orașul Liteni12,219.516,245.5318,465.0486,785.69239,880.0620,165.77260,045.83346,831.52
12Orașul Milișăuți5,926.833,029.278,956.1042,093.670.0042,093.67
13Orașul Solca9,829.275,023.8514,853.1269,809.660.0069,809.66
14Orașul Vicovu de Sus56,097.5628,672.0984,769.65398,417.360.00398,417.36
15Comuna Adâncata12,097.566,183.2018,280.7685,919.57251,527.6820,852.42272,380.10358,299.67
16Comuna Arbore24,390.2412,466.1236,856.36173,224.89163,658.684,682.54168,341.22341,566.12
17Comuna Baia8,414.644,300.8112,715.4559,762.620.0059,762.62
18Comuna Bogdănești4,951.222,530.627,481.8435,164.650.0035,164.65
19Comuna Boroaia5,902.443,016.808,919.2441,920.430.0041,920.43
20Comuna Bosanci7,804.883,989.1611,794.0455,431.990.0055,431.99
21Comuna Botoșana19,195.129,810.8429,005.96136,328.010.00136,328.01
22Comuna Bunești3,341.461,707.865,049.3223,731.800.0023,731.80
23Comuna Cacica14,731.717,529.5422,261.25104,627.88101,675.376,798.26108,473.63213,101.50
24Comuna Ciprian Porumbescu7,975.614,076.4212,052.0356,644.5456,432.036,107.9062,539.93119,184.47
25Comuna Cornu Luncii9,073.174,637.4013,710.5764,439.680.0064,439.68
26Comuna Dărmănești7,243.903,702.4410,946.3451,447.8049,995.972,206.5452,202.51103,650.31
27Comuna Dolhești5,024.392,568.027,592.4135,684.330.0035,684.33
28Comuna Dornești9,512.204,861.7914,373.9967,557.750.0067,557.75
29Comuna Drăgoiești6,585.373,365.859,951.2246,770.7391,210.498,673.8999,884.38146,655.11
30Comuna Drăgușeni3,317.071,695.395,012.4623,558.5668,860.005,702.8574,562.8598,121.41
31Comuna Dumbrăveni23,170.7311,842.8235,013.55164,563.69481,756.7039,939.15521,695.85686,259.53
32Comuna Forăști6,097.563,116.539,214.0943,306.220.0043,306.22
33Comuna Fundu Moldovei13,658.546,981.0320,639.5797,005.98182,188.097,729.80189,917.89286,923.87
34Comuna Grănicești6,121.953,129.009,250.9543,479.470.0043,479.47
35Comuna Horodniceni4,609.762,356.106,965.8632,739.540.0032,739.54
36Comuna Iacobeni7,804.883,989.1611,794.0455,431.99156,753.7716,956.17173,709.94229,141.93
37Comuna Ipotești5,634.152,879.678,513.8240,014.95117,143.0417,759.62134,902.66174,917.62
38Comuna Marginea23,459.0011,990.1635,449.16166,611.05161,909.414,565.85166,475.26333,086.31
39Comuna Mălini8,902.444,550.1413,452.5863,227.130.0063,227.13
40Comuna Mănăstirea Humorului4,439.032,268.836,707.8631,526.940.0031,526.94
41Comuna Mitocu Dragomirei4,951.222,530.627,481.8435,164.650.0035,164.65
42Comuna Moara5,341.462,730.088,071.5437,936.24109,901.979,127.75119,029.72156,965.95
43Comuna Moldovița16,463.418,414.6324,878.04116,926.79108,680.806,036.02114,716.82231,643.61
44Comuna Păltinoasa7,000.003,577.7810,577.7849,715.570.0049,715.57
45Comuna Pătrăuți5,317.072,717.628,034.6937,763.040.0037,763.04
46Comuna Pârteștii de Jos12,463.416,370.1918,833.6088,517.92259,134.3324,602.38283,736.71372,254.63
47Comuna Pojorâta3,926.832,007.055,933.8827,889.2416,707.451,434.5318,141.9846,031.22
48Comuna Poiana Stampei7,682.933,926.8311,609.7654,565.8751,894.381,546.2153,440.59108,006.46
49Comuna Preutești11,243.905,746.8816,990.7879,856.6740,885.781,042.1441,927.92121,784.58
50Comuna Rădășeni5,487.812,804.888,292.6938,975.640.0038,975.64
51Comuna Râșca6,365.853,253.669,619.5145,211.700.0045,211.70
52Comuna Sadova8,170.734,176.1512,346.8858,030.3456,392.794,767.1461,159.93119,190.27
53Comuna Siminicea3,853.661,969.655,823.3127,369.560.0027,369.56
54Comuna Sucevița12,829.276,557.1819,386.4591,116.32257,851.1314,584.64272,435.77363,552.09
55Comuna Todirești7,170.733,665.0410,835.7750,928.120.0050,928.12
56Comuna Udești8,926.834,562.6013,489.4363,400.32123,640.8211,538.71135,179.53198,579.85
57Comuna Vadu Moldovei9,121.954,662.3313,784.2864,786.120.0064,786.12
58Comuna Valea Moldovei7,219.513,689.9710,909.4851,274.560.0051,274.56
59Comuna Vama19,804.8810,122.4929,927.37140,658.64136,689.4214,278.37150,967.79291,626.43
60Comuna Volovăț17,073.178,726.2925,799.46121,257.460.00121,257.46
61Comuna Zvoriștea7,804.883,989.1611,794.0455,431.9955,431.99
TOTAL2,104,878.051,075,826.563,180,704.6114,949,311.6725,230,066.363,481,450.5828,711,516.9443,660,828.61

 

 

 

Solicit răspuns în scris.

 

Vă mulțumesc,senator  PNLConstantin-Daniel CADARIU