Prefectul este mulţumit de activitatea desfăşurată

Doar şase cereri din totalul celor 33.178 care au fost depuse le-au mai rămas de soluţionat comisiilor locale de fond funciar din judeţul Suceava, iar Comisia judeţeană de fond funciar va trebui să mai valideze 842 cereri pentru care nu au fost finalizate planurile parcelare din cauza condiţiilor climaterice nefavorabile.

Potrivit prefectului de Suceava, Ovidiu Doroftei, din numărul total de 33.178 cereri de revendicare depuse în baza Legii 247/2005 a fondului funciar au fost soluţionate 33.172 cereri, din care au fost propuse spre validare un număr de 9.580 de cereri şi au fost respinse un număr de 23.592 cereri. Prefectul a spus că din cele 23.592 de cereri respinse de comisiile locale de fond funciar, un număr de 5.645 de cereri au fost contestate şi au rămas necontestate un număr de 17.947 cereri.

Totodată, din cele 9.580 de cereri propuse spre validare de comisiile locale, au fost înaintate comisiei judeţene un număr de 8.738 cereri, a mai spus Doroftei menţionând că restul de 842 de cereri nu a fost trimise întrucât nu au fost finalizate planurile parcelare din cauza condiţiilor climaterice nefavorabile.

Prefectul de Suceava consideră că cele 114 comisii locale de fond funciar din judeţ şi-au desfăşurat activitatea în mod corespunzător şi că restanţele se datorează unor cauze obiective. Doroftei a menţionat că au fost adoptate măsuri pentru urgentarea finalizării planurilor parcelare, şi a mai solicitat comisiilor locale să înainteze spre soluţionare comisiei judeţene toate cererile care au fost respinse şi necontestate.